Hopp til innhold

Mener Forsvarsbygg beregner feil

Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt mener Forsvarsbygg beregner altfor høye kostnader til innløsning av hus ved den nye kampflybasen.

Hallgeir Grøntvedt

Ordfører Hallgeir Grøntvedt mener de skjerpede støykravene er til beste for folk som bor i nærheten av flybasen.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Forsvarsbygg mener det vil koste 800 millioner kroner ekstra hvis støykravene ved den fremtidige flybasen skjerpes. Grøntvedt stiller seg uforstående til disse beregningene.

– Ikke i nærheten

– Jeg skjønner ikke at det skal koste så mye. Hvis støykravene skjerpes betyr det at 70–80 flere boliger må løses inn. Selv om hver boligeier skulle få fire-fem millioner kroner, er det ikke i nærheten av dette beløpet, sier ordføreren til NRK.

Forsvarsbygg har kommet med de økonomiske beregningene i forbindelse med en diskusjon om støygrensen skal reduseres fra 105 til 100 desibel max-støy fra fremtidens kampfly.

– Nesten alle ørlendinger er positive til kampflybasen, og alle er opptatt av at dette skal gå bra. Men de som blir berørt av støyen må få et alternativ de kan vurdere i forhold til sin egen situasjon. Ønsker de å flytte fra rød støysone må de få lov til det. Da må folk få så stor erstatning at de kan etablere seg et annet sted, mener ordføreren.

Maksimalt 100 desibel

Det er fylkesmannen i Sør-Trøndelag som mener at en støygrense på maksimalt 100 desibel er det som tjener folk best. Dette støttes av Ørland kommune.

Forsvarsbygg mener grensa bør ligge på 105 desibel, og er redd for at dette blir retningsgivende også for fremtidige utbygginger.

Birgitte Frisch

Birgitte Frisch er kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Kommunikasjonsrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet sier til NRK at de i utgangspunktet ikke vil godta at det må betales 800 millioner kroner ekstra for strengere støykrav.

– Dette blir en forhandlingssak mellom kommune og departement. Vi har beregninger av støykrav som vi mener er riktige. Forsvarsbygg er vår fagmyndighet som har kommet med andre tall enn innspillet fra fylkesmannen, opplyser Frisch.

– Småpenger

Hallgeir Grøntvedt mener utgiftene til innløsing av hus, og støyisolering av hus bare blir småpenger i forhold til totalkostnadene ved utbyggingen av kampflybasen.

– Vi vil ha kampflybasen i vår kommune, men storsamfunnet må også være med på å bidra slik at de berørte får en erstatning de kan leve med videre. Dette blir bare småpenger i forhold til de totalt kostnadene, sier Grøntvedt.

Prosjektleder Olaf Dobloug i Forsvarsbygg mener uenigheten om støygrensen vil forsinke utbyggingen av kampflybasen.

– Jeg mener departementet må vurdere om vi har tid til dette, sier han til NRK.

Ørland flystasjon

Forsvarsbygg frykter uenigheten om støygrenser kan forsinke utbyggingen av kampflybasen i Ørland kommune.

Foto: Linda Bjørgan / NRK