Hopp til innhold

Her aksjonerer Mattilsynet på gården til bonden – skal tvangsslakte rundt 300 dyr

Mattilsynet mener at driften på gården er så dårlig at dyreholdet må avvikles.

Innhenting av sauer på Merete Støvring

AVVIKLER DRIFTEN: Mattilsynet valgte å avvikle driften til Merete Støvring i dag. De har dyretransport tilgjengelig og medarbeidere fra flere avdelinger i Mattilsynet som bistår under innsamling og transport av dyrene bort fra gården.

Foto: Morten Andersen / NRK

En langvarig uenighet mellom en bonde og Mattilsynet har nådd sitt foreløpige klimaks. Mattilsynet har nå valgt å avvikle driften til bonde Merete Støvring på Ler i Trøndelag.

– I så alvorlige tilfeller, som går over så lang tid, har Mattilsynet mulighet til å avvikle dyrehold og det er det vi gjennomfører i dag, sier Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet til NRK.

Konflikten og uenigheten om hvorvidt dyreholdet på gården har vært innenfor loven har pågått over flere år, og har vært offentlig kjent.

Mattilsynet anslår at det er snakk om opp mot 200 høner, 30 kyr, 15 hester, 100 sauer og 10 griser som skal tvangsslaktes.

– Bruddene omfatter lang tids manglende dekning av de behovene dyrene har for vann, hvile, tilsyn og pleie. Vi har over tid prøvd å aktivt veilede, uten at de har ført frem. Vi erfarer at regelbruddene gjentas. Nye regelbrudd oppstår. Flere pålegg blir ikke etterkommet, sier Knutsen.

Mattilsynet og politi møtte opp på gården for å hente dyrene.

Mattilsynet og politi møtte opp på gården for å hente dyrene.

Årelang konflikt om dyrehold

NRK var til stede da Støvring ble tatt inn i huset av politiet med tvang. Tre politimenn bar henne inn og hun fikk pålegg om å holde seg der.

På Facebook har Støvring skrevet at hun opplevde maktbruken som overdreven. Videre hevder Støvring at flere av dyrene skulle slaktes neste uke, mens de andre dyrene var solgt.

NRK har i etterkant gjentatte ganger prøvd å få en kommentar fra Støvring uten å lykkes.

Hennes advokat Torkjell Øvrebø kaller aksjonen unødvendig.

– Hun har solgt alle dyrene, i tillegg til at noen av dem er meldt inn til slakt. Dette er meldt inn til Mattilsynet, sier han til NTB.

Ifølge Øvrebø var de i dialog med Mattilsynet senest forrige uke, der forståelsen var at Støvring skulle avvikle driften selv.

– Mattilsynet har også nylig tatt kontakt med ønske om et møte, noe vi svarte at vi var villige til. Da hadde vi forventet at de kom tilbake med et tidspunkt, men har ikke hørt noe, sier advokaten, som forteller at han torsdag ettermiddag har sendt epost til Mattilsynet der han ber om at aksjonen stoppes.

Sauer på beite hos Merete Støvring

RUNDT 100 SAUER: Mattilsynet anslår at det er om lag 100 sauer på gården. Disse skal nå tvangsslaktes.

Foto: Morten Andersen / NRK

Har fulgt med på gården siden 2007

Mattilsynet har fulgt med på drifta ved gården i over 12 år. I løpet av disse årene har de kommet med 25 pålegg om endringer, som gjelder brudd på regelverket om dyrevelferd.

Kritikken har stort sett vært den samme:

Tomme drikkekar. Dårlige leskur. Mangel på tørre liggeplasser. Gjørmete uteområde. Manglende hovpleie og stell av syke dyr. Ikke brannvarslingsanlegg i fjøset.

Veterinær saksøkjer Mattilsynet som vil avvikle gardsdrifta hennar

MANGLENDE BRANNSIKRING: Fjøset er gammeldags og tungdrevet. Blant annet må eier bære vann til dyra. Mattilsynet har også påpekt manglende brannsikring. Brannsikringsanlegg skal være montert den senere tid.

Foto: Mattilsynet

Tapte søksmål

Det har også vært omfattende faglig uenighet mellom Støvring, som tidligere jobbet som seksjonssjef i Mattilsynet, og hennes gamle arbeidsgiver.

Støvring, som også er veterinær, mistet retten til å drive dyrehold etter at hun tapte et søksmålet mot Staten i sommer.

Der opprettholdt Sør-Trøndelag tingrett Mattilsynets vedtak fra i fjor om at alle dyra på gården måtte slaktes eller omplasseres.

Hun tok over gården i Melhus i 1998. Hun har tidligere hevdet at konflikten med hennes tidligere arbeidsgiver, Mattilsynet, hardnet til etter at en ny inspektør tok over.

Veterinær saksøkjer Mattilsynet som vil avvikle gardsdrifta hennar

TIDLIGERE ANSATT I MATTILSYNET: Merete Støvring arbeidet i ti år i Mattilsynet. I 2008 avsluttet hun arbeidet i forvaltningen som seksjonssjef ved Mattilsynets hovedkontor. Siden 1998 har hun drevet gård i Melhus kommune.

Foto: Kari Sørbø / NRK