Mårhunden blir TV-kjendis

Mårhunden fra Gutvik i Nord-Trøndelag har blitt skikkelig kjendis. I kveld kan du møte den i Ut i naturen.

Mårhund

Mårhunden er en asiatisk art som er uønska i norsk natur.

Foto: NRK

Mårhunden som ble fanget i Gutvik i januar er den første av arten som har blitt fanget levende. Mårhunden ble senere sterilisert og radiomerket og satt ut igjen i den hensikt at den skulle spore opp artsfrender.

Uønska i norsk natur

Mårhunden er en asiatisk art som er uønska i norsk natur og står på Norsk svarteliste . Den er altetende, god til å svømme og regnes som en stor trussel mot sjøfugl som hekker på bakken. De aller første observasjonen av mårhund i Norge ble gjort i 1983. Siden har den med ujevne mellomrom dukket opp i Nord-Norge og i Trøndelag.

Reidar Andersen

Reidar Andersen er direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Direktør i Statens naturoppsyn , Reidar Andersen, tror det vil dukke opp flere av arten.
- Ja, dette er en art som jeg desverre tror vi vil få en god del med å gjøre i åra som kommer, sier Andersen.
Han påpeker at norsk natur har utviklet seg i 10.000 år uten mårhund, og mener den ikke passer inn.

130.000 mårhunder skutt i Finland

I Finland har mårhunden herjet i flere år. Der skytes de i stort antall.
- Finsk fauna ble en annen etter at mårhunden kom dit, sier Andersen og frykter lignende tilstander her.


- Plutselig kommer det er østasiatisk bjørnelignende hund som svømmer ut til alle holmer og skjær der den forsyner seg grovt av egg og fugleunger – det er ikke bra, sier Reidar Andersen. Han frykter at også vår fauna vil se ganske annerledes ut om ti år.

Rolig vinter for mårhunden i Gutvik


Prosjektleder Erik Lund, i Direktoratet for Naturforvaltning, har ansvaret for oppfølginga av mårhunden i Gutvik. De har plassert en sender på dyret, som sender signaler og posisjoner direkte inn på Lunds datamaskin.
- Han har i hele vinter holdt seg i Gutvika. Vi har de aller fleste bevegelsesmønstrene innenfor et område på et par kvadratkilometer, så det er en rolig kar, sier Lund.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Mårhund steriliseres

Direktoratet for naturforvaltning sørget for at mårhunden ble sterilisert og radiomerket.

Foto: Mona Jønvik / NRK

Poenget med å radiomerke mårhunden var at den skulle være til hjelp for å spore opp eventuelle artsfrender, men det har ikke skjedd hittil.

- Han har ikke funnet noen ennå, sier Lund.

Kan bli flyttet

Direktoratet for Naturforvaltning har ikke særlig tro på at mårhunden i Gutvik skal finne en annen mårhune i det området den befinner seg i nå. Derfor vurderer de å flytte den til et annet sted der det er observert andre mårhunder.
I kveldens utgave av Ut i naturen på NRK1 får vi se bilder fra da TV-teamet lyktes i å spore opp mårhunden.

Mårhund

Mårhunden fra Gutvik ble holdt fanget til den kom i form igjen etter sterilisering og radiomerking,

Foto: Karl Brøndbo/SNO