Mange observasjoner av mårhund

Denne mårhunden er uønsket i norsk natur. Statens Naturoppsyn har fått inn over 40 meldinger fra folk som har sett mårhunden bare i Nord-Trøndelag i år.

Mårhund

Mange har sett mårhund i Nord-Trøndelag i 2012, og meldt fra til Statens Naturoppsyn.

Foto: Biopix

– Vi vet ikke hvor mye mårhund det er i Norge. Alt tyder foreløpig på at det er enkeltdyr, og ikke noen bestand, sier regionansvarlig for rovviltarbeid i Statens Naturoppsyn, Tore Solstad til NRK.

Alle som ser mårhund i Norge blir bedt om å melde fra til Statens Naturoppsyn.

Tar bakkehekkende fugl

Mårhunden hører opprinnelig hjemme i det østlige Asia, men har spredt seg også til store deler av Europa.

– Det vi frykter er at mårhunden skal danne tette og sterke bestander, sier Solstad.

Han sier at mårhunden kan gjøre et sterkt innhogg i bestanden av fugl som hekker på bakken. Dette kan være både sjøfugl og andefugler.

Viltkamera satt opp

43 personer har meldt fra om at de har sett mårhund i Nord- Trøndelag i 2012.

På to av stedene har Statens Naturoppsyn satt opp viltkamera, både ved Leksdalsvatnet og i Stjørdal.

– Ingene av observasjonene er bekreftet. Mårhund kan ligne på både grevling og oppdrettsrev, sier Solstad.

SNO er fortsatt svært interessert i meldinger fra folk som har sett mårhund. Også funn av spor og skit, biologisk materiale som vil bli sendt inn til analyse.

Det er over to år siden det for første gang ble fanget en levende mårhund i Norge.

Denne ble fanget i Gutvik i Leka kommune. Den hadde på seg radiosender et par måneder, men måtte avlives på grunn av en hofteskade.