Hopp til innhold

Mange moskuskalver døde på Dovrefjell i fjor

Moskustellinga på Dovre, som ble gjennomført tidligere denne måneden, viste en svak nedgang i antall moskuser sammenligna med fjoråret. Miljødirektoratet opplyser at det i år ble registrert 203 dyr. Av disse var 21 kalver og 182 eldre dyr. Målet er å holde bestanden på 200 vinterdyr.

I fjor døde svært mange kalver av lungebetennelse. Noen klaver døde også av munnskurv.

Det er Statens Naturoppsyn som holder oversikt over moskusbestanden på Dovrefjell og gjennomfører årlige tellinger.