Maibilder 2016

Bilder innsendt til Trøndersk fotoalbum i mai 2016.

Liljekonvall ved Ladestien
Foto: Øyvind Blomstereng

Fiskemannen
Foto: Dariusz Bruhnke
Bever i Bymarka
Foto: Kjell Rabben
Bekkeblom
Foto: Svein Olav Rønning