Må senke omstridt tak

Den omstridte Fosslibekken barnehage i Stjørdal blir stående slik den er inntil videre. Men på sikt må utbyggeren senke taket.

Fjordutsikten fra nabohagen er helt forsvunnet
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Det vedtok politikerne i dag, samtidig som de beklaget egne saksbehandlingsfeil.

- Jeg er litt overrasket over at politikerne ikke har tatt mer tak i dette, at man tillater store avvik. Det er unikt at plankomiteen gir brukstillatelse for hele bygget, sier Inge Grøntvedt, nabo til den nye barnehagen.

- Enklere å få tilgivelse enn tillatelse

Sammen med de andre naboene til Fosslibekken barnehage mener han at politikerne har gitt et klart signal om at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

Striden handler om størrelsen og antall etasjer på bygget som er oppført foran tre eneboliger. Det er klart at høyden på bygget er i strid med reguleringsplanen, og naboene vil derfor ha fjernet den øverste etasjen.

Skal utrede endringer

Tirsdag dag vedtok politikerne at barnehagen får stå slik den er, men at man skal utrede endringer på taket. Kommunen innrømmer feil i saksbehandlingen, men vil altså la barnehagen åpne som planlagt om en måned.

- Barnehagen står der, det er realitieten. Så blir det en ny sak der vi skal se på å bedre avvikene. Men alle parter i denne saken, inkludert kommunen, har gjort feil, sier Øistein Teigen som leder komite plan.


Risikerer erstatningskrav

Nå havner saken trolig hos fylkesmannen og Inge Grøntvedt mener det er en ansvarsfraskrivelse fra politikerne.

- Jeg synes de burde ha gjort et vedtak de kunne stått for og som hadde vist at de forvalter Plan – og bygningsloven på en korrekt måte. Det synes jeg ikke de har gjort i dag. Vi mener det er begått så mange feil og det er vi som er den tapende parten, vi kan ikke leve i et samfunn som er sånn, sier Inge Grøntvedt.

Stjørdal kommune kan vente seg erstatningssøksmål i kjølvannet av saken.