Hopp til innhold

Lupiner kan ødelegge for laksen

Den svartelistede lupinen er ikke bare en trussel for blomsterlivet. Nå frykter fylkesmannen at den og kan ødelegge for livet i elvene.

Lupiner

Disse kan ødelegge for laksen i elvene

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Lupinen sprer seg ofte i veikanter, og ned mot elver. Og slik som her i Sør-Trøndalg har den spredt seg ned mot Gaula og Orkla, sier Beate Sundgård som er rådgiver i miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.

Ødelegger for yngel

Nå fryktes det at blomsten kan få konsekvenser for livet i elvene. Lupinene kan nemlig påvirke levekårene for fiskeyngel i elvene.

– Jeg er bekymret for at den vil tette og holde mer på grusårene i elven, slik at leveområdene for yngelen blir dårligere, sier hun.

Fiskeforvalter i Sør-Trøndelag, Kari Guttvik, er også bekymret for dette.

Beate Sundgård og Kari Guttvik

Beate Sundgård og Kari Guttvik frykter at lupinene skal ødelegge for laksen.

Foto: Amanda Dahlberg-Knudsen / NRK

– Det er viktig å opprettholde et godt habitat for ungfisken, slik at voksen fisk kommer tilbake i elvene. Slik kan vi glede oss over over å fiske laks i blant annet Gaula, sier hun.

Men fylkesmannen har problemer med å få bukt med lupinene alene. Noen kommuner har fått midler til å bekjempe planten, men Beate Sundgård forteller at det ikke er nok.

Fylkesmannen trenger hjelp

– Vi har litt midler til å bekjempe fremmede arter, men det kommer til kort. Så hvis alle kan være med å bidra litt så hadde det vært kjempebra, sier hun.

Lupinen er svartelistet i Norge fordi den ødelegger for andre planter, og er derfor en trussel mot det biologiske mangfoldet. I botanisk hage i Trondheim har de plantet den lilla blomsten med vilje for å vise hvilke arter som er svartelistet.

– Som du ser på det tette bladverket har ikke andre planter mulighet til å konkurrere med lupinen over tid. De blir rett og slett kvalt, sier gartner Steinar Gagnås.

Steinar Gagnås

Gartner Steinar Gagnås råder folk til å fjerne lupinene før frøene modnes.

Foto: Amanda Dahlberg-Knudsen / NRK

Han oppfordrer folk til å fjerne planten før frøene modnes og den sprer seg til andre steder.

– Mange synes jo blomsten er vakker å se på i veikanten, og den ser jo ganske snill og hyggelig ut. Men ser man på måten den sprer seg på, så ser man jo at det blir færre arter, sier Gagnås.