Lisensfelling på jerv

122 jerver kan lisensfelles i høst og i vinter. Det har rovviltnemndene bestemt. I Trøndelag og Møre og Romsdal er kvoten på til sammen 30 dyr. Perioden for lisensfelling starter 10. september og pågår fram til 15. februar neste år.