Lamslått over dom

Ekteparet Anders Kiær og Anne Ulvig er lamslått over at Ola Mæle får kjøpe halvparten av den store skogeiendommen i Nord-Trøndelag.

Anders Kiær.
Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

I ei pressemelding i ettermiddag skriver ekteparet at de er dypt skuffet over dommen i Høyesterett.

- Det har aldri eksistert noen avtale mellom Mæle og oss om felles deling av eiendommene, mener Anders Kiær og Anne Ulvig.

Siden ekteparet fikk kjøpe den 1.4 millioner mål store eiendommen i 2003, har partene kranglet om de virkelig hadde en avtale om å dele eiendommen.

Forstår ikke dommen

- Det er vanskelig å forstå at retten har sett bort fra de tidsnære, skriftlige bevis og sakens upartiske vitner, mener Kiær og Ulvig

De mener det er en mager trøst at rettens mindretall vurderte fakta og juss korrekt, og at de ikke ble pålagt saksomkostninger.

- Vi tar dommen til etterretning og vil etter beste evne etterleve denne slik at den får minst mulig følger for firmaet, de ansatte, forbindelser og lokalsamfunn, skriver de i pressemeldingen.

Redd for flere rettssaker

Kommuner i Nord-Trøndelag der Ulvig-Kiær eier store områder, er nå redd for flere runder i retten.

Før helga vant Ola Mæle i Høyesterett, og får kjøpe femti prosent av eiendommene. Kommunene frykter nå at kampen om fordelinga av skogen kan havne i nye kostbare rettsrunder.

- Vi håper partene tar til vettet, sier skogbrukssjefen i Namsskogan, Roy Svarliaunet...

Ola Mæle
Foto: Scanpix