Laksen redder idretten i øykommunen

De store inntektene fra oppdrettsnæringen på Frøya gjør at det kan bygges ut idrettsanlegg for rundt 100 millioner kroner i kommunen. – Vi er kjempeheldige, sier kultursjef Marit Wisløf Norborg.

Andreas Kvingedal (tv) og Jan Otto Fredagsvik

De leder utbyggingen av idrettsarenaene på Frøya. Andreas Kvingedal (til venstre) og Jan Otto Fredagsvik.

Foto: Ståle Yttrehus/NRK

Det bor rundt 4600 mennesker i øykommunen hvor oppdrettsnæringen har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Nå pløyes en del av disse pengene tilbake til idrettsaktiviteter i den sørtrønderske kommunen.

Fotballhall

– Vi bygger en ny basishall til den gamle Frøyahallen, det skal bygges et senter for sjøsport på Sistranda, vi skal legge til rette for tur- og sykkelstier og det skal ikke minst bygges en storhall for 11'erfotball, forteller tidligere ordfører Jan Otto Fredagsvik, som koordinerer all denne virksomheten.

For en relativt liten kommune som Frøya er dette et løft som ikke hadde vært mulig uten store bidrag fra det voksende næringslivet.

– Det er laksen som er nøkkelordet her, ja. Næringslivet går bra, og der finnes det aktører som er samfunnsbyggere. Vi får jo mellom 33 og 35 millioner kroner til byggingen av storhallen, sier Fredagsvik.

Fotballhallen vil koste rundt 60 millioner kroner, og er det største enkeltprosjektet i kultursektoren i kommunen.

Tomt til fotballhall Frøya

Her skal fotballhallen til 60 millioner kroner ligge

Foto: Ståle Yttrehus/NRK

Folkehelse

– Næringslivet ønsker å gjøre Frøya til en mer attraktiv kommune særlig for ungdommen. Men også folkehelseperspektivet er viktig her, sier byggeleder Andreas Kvingedal.

Kultursjefen på Frøya jubler også over alle investeringene innenfor hennes sektor.

– Det er jo helt fantastisk at vi får til en ny idrettspark for flere typer aktiviteter. Vi er kjempeheldige som har et næringsliv som går så det suser. De bidrar voldsomt opp mot en helhetlig idrettspark og til andre aktiviteter, sier kultursjef Marit Wisløff Norborg.