Hopp til innhold

Krever kompensasjon for mye støy

Flere hundre beboere på Ørlandet blir rammet av mye støy når kampflybasen skal bygges ut.

Jagerfly Ørland

Støyen fra jagerflyene på Ørland kan gjøre at rundt 110 hus må rives.

Foto: Morten Andersen/NRK

Olaf Dobloug

Olaf Dobloug i Forsvarsbygg sier de har en stor jobb foran seg.

Foto: Morten Andersen/NRK

110 hus står i dag innenfor den anbefalte støysonen rundt kampflyplassen på Ørlandet, og kan bli revet. Mens 80 hus trenger betydelig støyisolering.

Dobbelt så mye støy

I går møttes Forsvarsbygg og representanter for beboerne på Ørlandet for å diskutere saken. For de nye jagerflyene vil lage dobbelt så mye støy som i dag.

– Vi vet ikke så mye mer nå enn det vi gjorde da Stortinget besluttet å legge kampflybasen til Ørlandet. Men i rundt 80 hus må vi gjøre tiltak, og rundt 110 hus kan bli nødt til å rives, mener Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.

Det er også 35 gårdsbruk som ligger innenfor støysonen til kampflybasen. Hans Kristian Nordset er en av disse gårdbrukerne.

– Jeg driver med korn og det har jeg tenkt å fortsette med også i framtida, sier han.

– Dårlig kompensasjon

Hans Kristian Nordset

Hans Kristian Nordset frykter staten ikke vil betale nok til de som må flytte fra husene sine.

Foto: Morten Andersen/NRK

Nordset er talsmann for mange av de berørte beboerne, og frykter de ikke vil få god nok kompensasjon hvis de må flytte fra husene sine.

– Jeg er redd for det, og kan ikke se at det er satt av nok penger til å gi alle berørte skikkelig kompensert. Det finnes i dag ingen hjemmel for å tvangsflytte folk fra området, men det kan bli så mye støy at folk vil flytte frivillig, sier han.

Men han understreker at da må folk få skikkelig kompensert slik at de kan finne seg ny og tilsvarende bolig utenfor støysonen til kampflybasen.

Støyen skal utredes

Laila Lund

Laila Lund mener de er kommet godt i gang med prosessen rundt kampflybasen.

Foto: Morten Andersen/NRK

Nå skal også de helsemessige støykonsekvensene utredes nøye i tida framover. Laila Lund er også beboerrepresentant.

– Målet er at ingen verken skal bli arbeidsledig eller husløs i denne prosessen. Derfor er vi i gang med møtene i en tidlig fase for å finne gode løsninger, sier Lund.