NRK Meny
Normal

Krever ett år og to måneders fengsel for pleieassistent

TRONDHEIM TINGHUS (NRK): Aktor mener mann (25) misbrukte stillingen og tillitsforholdet til å skaffe seg seksuell omgang med en utviklingshemmet mann i 20-årene.

Bistandsadvokat Lilli Marie Brimi og aktor Bente Lind

Bistandsadvokat Lilli Marie Brimi (t.v.) og aktor, politiadvokat Bente Lind, i straffesaken i Sør-Trøndelag tingrett.

Foto: NRK

Aktor fastslo i sin prosedyre i Sør-Trøndelag tingrett fredag at det var grunnlag for å straffe tiltalte etter straffelovens § 193 første ledd:

– Tiltalte hadde både et tillitsforhold og et overordnet forhold til fornærmede, som han utnyttet til å få seksuell omgang, sa aktor, politiadvokat Bente Lind.

25-åringen ledet avdelingen fornærmede jobbet på, og sistnevnte spurte ham om råd, påpekte hun.

Forsett

Ifølge aktor er kravet til forsett også oppfylt. Dette fordi tiltalte visste at fornærmede var utviklingshemmet, og fordi han utnyttet tillitsforholdet og stillingen til å få et sidesprang.

Bistandsadvokat Lilli Marie Brimi krevde på vegne av fornærmede et erstatningskrav på 175.000 kroner.

Politiadvokat Bente Lind i Trøndelag politidistrikt

– Tiltalte hadde både et tillitsforhold og et overordnet forhold til fornærmede, som han utnyttet til å få seksuell omgang, sa aktor, politiadvokat Bente Lind.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Sprikende forklaringer

Fornærmede sa i dommeravhør og tiltalte i forklaring at den seksuelle kontakten mellom dem startet våren 2015. Det var snakk om berøring og masturbasjon ved institusjonen, og om seksuell omgang én gang i tiltaltes trondheimsleilighet.

Fornærmede forklarte at tiltalte hadde tatt initiativet til seksuell omgang, noe han selv ikke hadde ønsket fordi han var heteroseksuell. Han beskrev flere episoder med berøringer og oralsex, og én med analsex.

Tiltalte nektet for det siste, og beskrev generelt den seksuelle omgangen som mindre omfattende. Hans inntrykk var at fornærmede hadde ønsket mer enn vennskap. 25-åringen fortalte at han var åpent homofil, og trodde at fornærmede var biseksuell.

Advokat Frode Wisth

Forsvarer Frode Wisth mente retten må frifinne tiltalte, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at han hadde utnyttet tillitsforholdet.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Krevde frifinnelse

Forsvarer Frode Wisth mente retten må frifinne tiltalte, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at han hadde utnyttet tillitsforholdet.

Forsvareren sådde tvil om fornærmedes forklaring, som han mente var sprikende og mindre troverdig enn tiltaltes.

– Hvis retten skal dømme tiltalte, må de legge hans forklaring til grunn når det gjelder art og omfang, sa Wisth, og foreslo da at seks-syv måneders fengsel var et mer passende nivå.

I så fall ville erstatning på 30-50.000 være mer riktig, mente han,

Modenhetsnivå

Tiltalte hevdet at han ikke visste hvor stor fornærmedes utviklingshemming var, men at han trodde den var liten. Han stilte seg uforstående til utredningen som vurderte fornærmedes modenhetsnivå til seks til ni år, fordi han eksempelvis bodde i egen bolig og kjørte kjøretøy.

Psykologspesialist Hilde Wassmo forklarte om sin egen utredning, og sa at modenhetsnivået førte til at han ikke kunne lese bakenforliggende hensikter godt.

Wassmo sa at fornærmede er naiv og ofte ønsker å gjøre folk til lags. Hun tolket SMS-ene hans med tiltalte slik at offeret ville forsikre seg om at han ikke har gjort noe «galt».

Tiltalte forklarte at han etter den seksuelle omgangen ikke trodde han hadde gjort noe strafferettslig galt, men mente selv det var moralsk galt.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal