Hopp til innhold

Skal borre i 100 mil i kvikkleire

Enorme mengder kvikkleire må sikres før man kan bygge ny E6 sør for Trondheim.

Borremaskiner jobber med å sikre kvikkleira på Klett

Borremaskinene jobber lange dager på Klett sør for Trondheim. Til sammen skal maskine borre 1 million meter før de er ferdige med å sikra kvikkleira i grunnen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Hånd graver i kvikkleire

Eivind Juvik i Statens vegvesen viser kvikkleira de skal legge ny E6 på.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Det kan tilsynelatende se ut som enkel oppgave å bygge ny firefelts motorvei ut av Trondheim på sørsida. Store flate åkre dominerer terrenget på Klett og byr på få hindringer for anleggsmaskinene.

Men ikke mange centimeterne under bakken kommer problemet til syne. En blåaktig og klissete masse, også kjent som kvikkleire.

– Dette er kvikkleira som befinner seg i grunnen under der vi står nå og som vi må grave oss ned i når vi skal bygge ny E6, forteller Eivind Juvik, geotekniker i Statens vegvesen med den tyktflytende leira i hånda.

Borrer dagen lang

Håvard Bidtnes, teknisk byggeleder, Statens vegvesen

Byggeleder Håvard Bidtnes forteller om et enormt sikringsarbeid som må gjøres før de kan begynne å bygge motorveien sør for Trondheim.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Bygginga av motorveien fra Tiller til Melhus skal være ferdig i løpet av våren 2019. Den 8 kilometer lange strekninga kommer til å koste om lag 2,5 milliarder kroner.

Men selv om anleggsarbeidet har pågått i snart ett år, så er det foreløpig lite ny vei å se på Klett.

For før man kan begynne å bygge veien så må all kvikkleira som ligger i bakken sikres. Store boremaskiner har i månedsvis borra i leira og blanda inn kalk og sement for å stabilisere leira.

– Det må borres mye. Vi skal til sammen borre 100 mil før vi er ferdige med sikringsarbeidet, sier teknisk byggeleder, Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Det utgjør om lag strekninga fra Trondheim til Stavanger.

Måten de sikrer leira gjøres ved at to maskiner borrer søyler ned til 24–25 meters dyp. Så sprøytes kalk og sement ned i hullet som vispes sammen med kvikkleira. Det må borres en ny søyle hver andre meter og på de mest utsatte stedene må det enda flere til.

Maskinene jobber hver dag fra 07 til 22. Resultatet er at den ustabile kvikkleira blir minst ti ganger mer stabil.

Borremaskin borrer i kvikkleire

Borremaskinene jobber 15 timer hver dag med å stabilisere kvikkleira på Klett. Leira stabiliseres ved å pumpe sement og kalk som blandes inn i leira.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Kostbart

Arbeidet med å stabilisere kvikkleira er beregna å koste om lag 80 millioner kroner. Det gjør dette til det største prosjektet med å stabilisere kvikkleire som noen gang er gjort i Norge.

– Det hadde ikke vært mulig å bygge veien uten den sikringsjobben som gjøres først. Da hadde vi begynt å grave oppi skråninga der og så ville alt rasa ut, sier Juvik.

Anleggsområdet på Klett

Store deler av områdene sør for Trondheim har forekomster av kvikkleire. Leira gjør det krevende å drive med anleggsvirksomhet.

Foto: Morten Andersen / NRK