Se 1800 kilo sprengstoff gå i lufta

1800 kilo i en smell måtte til for å sprenge vekk berggrunnen for å lage ny vei. Hytteeier like ved er skeptisk.

1800 kilo i en smell måtte til for å sprenge vekk berggrunnen for å lage ny vei. Hytteeier John Solem like ved er skeptisk.

Her går kraftsalven av! Nærmere 2 tonn sprengstoff måtte til for å sprenge bort berggrunnen under veibygging på Fosen. En hytteeier i nærheten er svært skeptisk.

Videoen viser siste sprengning på veitraseen Keiserås–Olsøy i Leksvik kommune på Fosen.

Byggeleder i Statens Vegvesen, Olaf Rovik

Det er tatt ut formidable steinmasser på FV 715 siden prosjektet startet juni 2013, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Olaf Rovik.

Foto: Petter Moen Nilsen

– Vi har fyrt av 150 salver og tatt ut 355 tusen kubikkmeter fjell så langt på denne veistrekningen, sier byggeleder i Statens Vegvesen for veiprosjektet Keiserås - Olsøy i Leksvik og Rissa kommuner, Olaf Rovik.

Veiprosjektet er en del av den store «Fosenpakken» hvor en av hovedfartsårene fra Trondheim og inn til blant annet kommunene Ørland, Bjugn og Åfjord skal oppgraderes kraftig.

Så langt går ti til femten lastebiler i skytteltrafikk hver dag for å kjøre bort massene som sprenges ut.

Sprengningen 23. mars satte en støkk i eieren av en hytte like ved anleggsområdet.


Trodde hytta ble knust

John Solem

Hytteeier John Solem mener det var en stor porsjon flaks som gjorde at hytta hans ikke ble truffet under sprengningsarbeidet.

Foto: Petter Moen Nilsen

– Jeg visste de skulle sprenge, og hadde blitt varslet om å forlate området. Jeg fikk lov til å sette fra meg et kamera ved sprengningsstedet. Etterpå kjørte jeg til andre siden av vannet av der hvor hytta mi ligger. Da jeg så hvordan steiner fløy over hytta, trodde jeg at dette ikke kom til å gå bra, sier John Solem.

Solem filmet sprengningen både med telefonen fra der han satt og med kameraet som sto igjen ved sprengningsområdet.

Etter at steinene hadde lagt seg viste det seg at ingen hadde truffet hytta, men at det lå steiner i vannkanten, en stein hadde kvestet et tre, og en stor stein hadde landet like ved hytta.

Solem viste filmen til Statens Vegvesen som omtaler dette som «en uønsket hendelse».

– Sprengningen er justert og det er gjort tiltak for å redusere ladning, for både å skåne veien og å ta hensyn til hytta. Vi har hatt en gjennomgang av rutinene og hatt et møte med entreprenøren, og tar allikevel selvkritikk på at rapporteringsrutinene ikke har fungert godt nok bakover. Dette er en uønsket hendelse selv om det ikke ble noen materielle skader, sier Rovik.


13 kilometer med kupert terreng

Strekningen mellom Keiseråsen i Leksvik og ned til fylkes- og kommunegrensa mot Rissa kommune på fylkesvei 715 er på 13,5 kilometer. Den nye veien skal lages i kupert og svingete terreng.

– Veien fram til fylkesgrensa skal stå ferdig sommeren 2015. Da regner vi med å ha sprengt bort mellom fire og femhundretusen kubikkmeter stein, sier Rovik.

I ladningen 23. mars ble det sprengt løs 2700 kubikkmeter fjell.

– Én lastebil tar rundt 10 kubikk, mens en semi-lastebil tar rundt 20 kubikk. Det sier seg selv at det blir mange turer og mye masseforflytning, sier Rovik.

Veitraséen det jobbes på nå har en anbudsverdi på 160 millioner kroner.

Det er daglig rundt 60 personer, og 40 maskiner som blant annet dumpere, gravere og lastebiler i arbeid med veien.
Forrige ledd i strekningen sto klar til jul 2012, og gikk fra Vanvikan opp til Kråkmo.