Kraftig fall i bjørnestammen

Det blir stadig færre bjørner i landet, viser en ny rapport fra Bioforsk.

Bjørn

Fra 2010 til 2011 har det vært en nedgang i antall bjørn i Norge.

Foto: Arne Nævra / Scanpix

I hele Norge viser bjørnebestanden en nedgang fra 166 dyr i 2010, til 151 dyr i fjor.

Fjorårets telling viste 151 individer fordelt på 51 binner og 100 hannbjørner, viser en oversikt fra Rovdata.

Gaupe

Før kvotejakta i 2012 ble det registrert 69 familiegrupper. Det tilsvarer om lag 400 gauper.

Foto: Forsberg, Espen / SCANPIX
Jerv

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 ynglinger i året.

Foto: BBC
Finner færre spor

Hver høst de siste årene har forskerne samlet inn ekskrementer og andre spor etter norske bjørner i et forsøk på å finne ut hvor mange dyr vi har her i Norge.

I 2011 var det flere områder hvor det ble samlet inn mindre materiale fra bjørn enn tidligere.

Det er det flere årsaker til, ifølge Morten Kjørstad i Rovdata som fører statistikk over norske rovdyr.

Skytes mer bjørn

I tillegg til at det samles inn færre prøver, skytes det også flere bjørner.

– Det skytes en del bjørn på svensk side. I Sverige har de skutt omtrent 300 bjørn årlig de siste åra, og en del av disse bjørnene har selvfølgelig også vært i Norge, sier Kjørstad til NRK.

Også i Trøndelag har nedgangen vært kraftig. I fjor ble det registrert 39 bjørner mot 53 i 2009. Men ifølge Kjørstad er det grunn til å tro at bjørnestammen i landet vil vokse igjen.

– Det fysiske målet er jo at man skal ha mer bjørn i Norge, så da blir det nok mer bjørn dersom det er det forvaltningen ønsker, sier han.

Mindre jerv og gaupe

Mens ulvebestanden ser ut til å være stabil, er det også registrert færre kull av gaupe og jerv, ifølge tall fra Rovdata.

De har ansvaret for å overvåke de fire rovdyrartene ulv, jerv, gaupe og bjørn, samt kongeørn, i Norge.

Gaupebestanden blir i hovedsak overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år.

Før kvotejakta i 2012 ble det registrert 69 familiegrupper. Det tilsvarer om lag 400 gauper.

Det er også registrert færre jervekull. Tellinger av jervehi viser at det ble født 58 valpekull i fjor, mot 66 året før. Det tilsvarer rundt 385 dyr.