Kortere reisetid på Trønderbanen

Reisetiden med tog mellom Steinkjer og Trondheim kuttes nå med fem minutter. – Vi har forlenget kryssingsspor og bygget om stasjoner for å få til kortere reisetid, opplyser Bane Nor i en pressemelding. Det er første gang på 18 år at rutetidene på Trønderbanen forandres, og endringene fører også til at bussrutene nord i Trøndelag endres slik at det blir bedre korrespondanse med togene.