Kontroll på brann i vogntog

Et vogntog lastet med sagflis tok fyr i Mosvik.

Vogntog tok fyr i Mosvik
Foto: Karl Jørgen Marthinsen

Leksvik og Inderøy brannvesen har nå fått kontroll over en brann i et vogntog som befinner seg på FV 755 i Mosvik. Traileren er lastet med sagflis.

Brannen spredte seg til terrenget rundt lastebilen, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Hva som er årsaken til brannen er fortsatt ukjent.

– Det var full fyr i førerhuset på vogntoget, og det var fare for at flammene skulle nå en høyspentledning som går rett over her, sier utrykningsleder Geir Sætre.

FV 755 i Nord-Trøndelag ved Meltingvatnet er nå åpnet i ett felt for trafikk. Trafikken blir dirigert manuelt på stedet.

Vogntog tok fyr i Mosvik
Foto: Karl Jørgen Marthisen
Laster Twitter-innhold

Laster Twitter-innhold