Hopp til innhold

Konsulentfirma dumpa flere kilo fjellørret i hytteområde

Da de var ferdig med prøvefiske i fjellvannet i Røyrvik, kasta de bare fisken fra seg i en haug slik at det skulle bli revemat.

Råtten ørret

REVEMAT: De 45 kiloene med fjellørret var dumpa i skogen som revemat. Nå beklager Muliticonsult.

Foto: Privat

– Jeg var på veg for å sjekke ei bru i området da jeg plutselig kjente en forferdelig lukt av forråtnelse. Jeg fulgte lukta og fant da en haug med ørret som delvis var dekt av fluemark. Det var mildt sagt et utrivelig syn, sier Anders Selliås.

Haugen med død fisk ble funnet like ved Orvatnet i Røyrvik. Selliås er grunneier i området og leier ut både hytter og fiske til turister her.

Han ble derfor både irritert og oppgitt.

45 kilo fjellørret

– Det var flere store fisker som lå i haugen, så jeg regna derfor med at det ikke var tyvfiskere som hadde gjort dette. De ville i alle fall tatt med seg de større fiskene hjem, mener Selliås.

Han tok derfor kontakt med en av de ansatte i Multiconsult som ei uke før hadde drevet prøvefiske med garn i Orvatnet på oppdrag fra Joma Gruver.

Der fikk han bekrefta at det var de som hadde kaste 45 kilo fisk ut i skogen som revemat.

Her kom det også fram at de hadde dumpa fisk på samme måte etter prøvefiske i Hudningsvatnet som ligger i nærheten.

HYTTEOMRÅDE: Grunneier Anders Selliås leier ut hytter og fiske til turister ved Orvatnet og synes det ville vært ille hvis de eller andre fjellvandrere kom over den råtne fisken.

Multiconsult beklager

– Det er rett og slett utrolig. Her jakter jeg rev for å bedre mulighetene for jaktbart småvilt som rype. At Multiconsult forer reven med fin fjellørret er derfor uakseptabelt, sier Selliås, som også understreker at dette kunne vært kjempefin mat de kunne gitt bort.

Etter hvert fikk han en beklagelse fra Multiconsult. NRK har fått tilgang til all e-post-korrespondansen Selliås har hatt med dem og der står det blant annet:

«Vi beklager sterkt det som skjedde. Fisken skulle vært gravd ned slik at den ble skjult.»

– Dette skulle ikke skjedd, sier Bård Øyvind Solberg som er seniorrådgiver i Multiconsult.

Han understreker også at dette ikke er vanlig praksis og de skal sørge for at dette ikke skjer på nytt.

Råtten ørret

RÅTTEN: Fisken grunneieren fant var dekket av fluemark og lukta ille.

Foto: Privat

Erstatning

Rådgivning- og prosjekteringsfirmaet tilbød også Selliås erstatning for fisken på 10.000 kroner, samtidig som de sa de ville rydde opp etter seg.

Selliås har takket nei til erstatning men setter pris på at de tilbyr å komme og rydde opp. Det er ikke mer enn hva man kan forlange, mener grunneieren, som selv fjernet den døde fisken.

Han synes det er bra Multiconsult beklager, men savner en beklagelse fra Joma Gruver som var konsulentfirmaets oppdragsgiver

– Jeg har ikke hørt et ord fra dem. Det er skuffende da det er de som er oppdragsgiver og sitter med ansvaret, sier Selliås.

Personlig unnskyldning

Prøvefiske er en av flere ting som blir gjennomført for å sikre gode data til en konsekvensutredning. Den blir laga i forbindelse med at Joma Gruver ønsker en gjenåpning av gruvedriften i området.

Styremedlem Peter Hjorth i Joma Gruver er klar på at slik ting ikke skal skje og vil til uka personlig be om unnskyldning til grunneier Selliås.

– Vi har gitt klar beskjed til Multiconsult at dette ikke må skje igjen. Vi skal vise respekt for både natur, mennesker og dyreliv og da kan vi ikke dumpe fisk på denne måten, sier Hjort til NRK.