NRK Meny
Normal

Kongeparet til Trondheim

Kong Harald og Dronninga Sonja kommer til Trondheim ved midtsommer neste år. Anledningen er signinga for 25 år siden.

Signingen av kong Harald 5 i Nidaros Domkirke 23. juni 1991.

Som sin far valgte kong Harald og la seg signe til kongegjerningen. Sammen med dronning Sonja ble han signet i Nidaros Domkirke søndag 23 juni 1991 av biskop Finn Wagle. Til sommeren feirer de 25-årsjubileum i Trondheim.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

23. juni 1991 ble Kong Harald V og Dronning Sonja signet i Nidarosdomen i Trondheim. Det var Kongeparets ønske å la seg signe i nasjonalhelligdommen på samme måte som Kong Olav gjorde i 1958.

Kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet bekrefter overfor NRK Trøndelag kongeparets planlagte jubileumsbesøk.

Lang tradisjon

Konger har blitt kronet i Nidarosdomen helt siden 1400-tallet, men når Norge mistet sin status som eget kongerike i unionen med Danmark, ble det slutt på kroningene i Domen.

Derimot fikk Nidarosdomen en oppsving som kroningskirke da Norge fikk sin egen grunnlov i 1814. I loven står det at kroning av Norges konger skal foregå i Nidarosdomen. Dette var viktig for å markere at Norge var et eget, selvstendig rike.

Den første kongen som ble kronet etter grunnlovsbeslutningen var Carl XIV Johan. Det skjedde den 7. september 1818. Haakon VII var den siste som ble kronet til Norges konge i 1906. To år senere vedtok Stortinget å oppheve kroningsparagrafen.

Signing i stedet for kroning

Ettersom kroningen ble avskaffet, fantes det ingen fastlagt sermoni for innvielse av den nye kongen etter at Kong Haakon døde i 1957.

Kong Olav hadde i samtaler med biskop Arne Fjeldbu i Nidaros, bedt om å bli signet i Nidarosdomen for å motta Guds velsignelse over sin kongegjerning. Og slik ble det. Kong Olav ble signet 22.juni 1958.

Se fyldig video fra signingen i 1991:

Video signing

Signingen av kong Harald V i Nidarosdomen 23. juni 1991.