Hopp til innhold

Får ikke bukt med komfyrbranner

Nesten halvparten av boligbrannene i Norge i 2017 startet på komfyren. Å skaffe seg en komfyrvakt kan være løsningen på problemet.

Komfyrbrann

Med en komfyrvakt installert, kuttes strømmen til komfyren når det er fare for brann. Det kan spare både liv og verdier.

Foto: Komfyrvaktkampanjen / Infratek

Brann- og redningsvesenet rykket i fjor ut til 3344 boligbranner. 1516 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.

Komfyrbranner har lenge vært den største enkeltårsaken til dødsbranner i Norge. Hittil i år har seks mennesker omkommet i brann. Statistisk sett skyldes halvparten komfyren, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Statistikken har ikke blitt bedre. Men vi ser at folk bli mer bevisst på risikoen og på hva en komfyrvakt er, sier Trond Marius Fornes ved forebyggende avdeling i Brannvesenet Midt til NRK.

Kan skyldes at vi blir flere eldre

Trond Marius Fornes

– Komfyrvakt redder liv, sier Trond Marius Fornes i Brannvesenet Midt.

Foto: Sigrun Hofstad / NRK

En komfyrvakt ville altså redusert antall boligbranner betraktelig. Denne enkle innretningen fungerer ved at en optisk varmesensor vil registrere for høy temperatur, og deretter koble av strømmen til komfyren.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. Dette gjelder også for fritidsboliger.

– Flere og flere kjøper komfyrvakt, likevel får vi ikke færre komfyrbranner?

– En hypotese er at mange tror induksjonstopper er mye sikrere enn andre komfyrer, men tørrkoking er like farlig på en slik ovn. En annen faktor er at vi blir flere og flere eldre, noe som kan være en medvirkende årsak til at tallene ikke går ned, sier Fornes.

Hva startet brannen (2017)
Foto: DSB

Fire år med komfyrvaktkampanje

15. februar arrangeres den nasjonale komfyrvaktkampanjen for fjerde år på rad. Over hele landet vil brannvesen, feiervesen og lokale eltilsyn ha aktiviteter - som blant annet å installere komfyrvakter hos de som har behov.

Komfyrvakt

En komfyrvakt får du kjøpt i elforretninger, kjøkkenbutikker, hos forsikringsselskapene og på nett.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Brannvesenet Midt skal også ut og informere folk. Men Trond Marius Fornes jobber med forebygging også de 364 andre dagene i året, særlig i samarbeid med hjemmetjenesten.

– Jeg har også lyst til å utfordre pårørende til eldre og andre risikoutsatte grupper: Sørg for at deres kjære har det utstyret som trengs for å være trygge! Nå får man ikke lenger komfyrvakt via hjelpemiddelsentralen, så vi tenker at pårørende må ansvarliggjøres.

– Ville alle komfyrbranner kunne vært unngått om alle hadde komfyrvakt?

– Jeg er fristet til å si ja, uten at jeg kan påstå det. Men det er klart at komfyrvakt redder både liv og verdier. Det er det ingen tvil om.

Komfyrbrann

Komfyrbranner har lenge vært den største enkeltårsaken til dødsbranner i Norge.

Foto: Komfyrvaktkampanjen / Infratek