NRK Meny
Normal

Kloakkstank i boligområde

Beboere på Bjørkmyr i Trondheim protesterer mot utvidelse av et kloakkhåndteringsanlegg. Kan ikke sitte ute på goværsdager.

Naboer på Bjørkmyr klager på lukt og støy
Foto: NRK

Kloakkslam fra innbyggerne i Trondheim kommer til Bjørkmyr. Der blir slammet kvernet opp og gjort om til hage- og blomsterjord. På et åpent område like ved Nidelva blir lastebillass med kloakkslam kjørt inn, for lagring og  bearbeiding.

Stank, støy og avrenning

Lager kompost av kloakkslam
Foto: NRK

 

Naboene klaget til fylkesmannen over stank, støy og avrenning til Nidelva.

- Stanken fra anlegget er så kraftig at vi ikke kan sitte ute i finværet, sier Tore Espås.

Til tross for klagene fra naboene ga Fylkesmannen selskapet Pan, som driver anlegget, tillatelse til å drive videre. Nå har naboene har klaget videre til Statens forurensningstilsyn, som i dag var på omvising på området.

Utvidelse vil føre til forbedring

Nils Olav Askim, dgl. leder Pan
Foto: NRK

Naboene har ikke tro på at den planlagte utvidelsen av anlegget vil gjøre ting bedre, men daglig leder Nils Olav Askim sier det naboane har klaget på, vil forsvinne med et nytt anlegg.

- Vi har vært klar over problemene da vi tok over i 2001. Nå skal vi bygge inn hele anlegget og da vil både stank, støy og avrenning forsivinne, sier Askim.

Statens forurensningstilsyn vil avgjøre om anlegget skal få tillatelse til å drive videre og utvide i løpet av høsten.

Video fra Trøndelag

På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.
Marius Helmersen jobber som automatør ved Sykehuset Levanger. På fritiden bruker han all ferie og en halv million av egen lomme for å kjøre motorsykkel i ørkenen.