Hopp til innhold

Klimaministeren vil ha færre jobbreiser med fly

Ved landets største universitet, NTNU, er reisevaner endret. Klimaministeren sier det har stor betydning om det blir færre yrkesreiser med fly.

Et Norwegian-fly like etter take-off på Trondheim lufthavn Værnes. Hjulene er fortsatt ut. Flyet er av typen Boeing 737-800. Deler av rullebanene er synlig, og i bakgrunnen sees deler av fjorden og fjell
Foto: Bjarte Johannesen

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Nye retningslinjer er laget for 9000 ansatte på NTNU i Trondheim.

– Hovedregelen er at alle møter skal være digitale, slik at vi unngår å reise.

Det sier rektor på NTNU, Tor Grande.

Klima – og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener det må bli færre jobbreiser med fly i Norge.

– Det å fly har et stort klimafotavtrykk og en stor kostnad. Man kan bidra til å gjøre noe som er bra for klimaet, og i tillegg redusere sine egne kostnader ved å begrense litt på antallet flyreiser.

Det sa Eriksen som besøkte Trondheim tirsdag.

Nomare

FÆRRE FLYREISER VIL KUTTE UTSLIPP: Klima – og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, oppfordrer til mindre bruk av jobbreiser med fly.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Basert på tillit

De nye retningslinjene for reiser på NTNU i Trondheim er basert på tillit og at ansatte gjør gode valg.

Rektor Tor Grande sier at både studenter og ansatte er opptatt av å redusere klimafotavtrykket.

– Hvis vi må reise til Oslo oppfordrer vi alle til å ta toget og ikke fly, sier Grande.

Campuc

VIL AT ANSATTE SKAL REISE MINST MULIG: Nye retningslinjer er laget for reiser på NTNU i Trondheim.

Foto: Morten Andersen

Store bedrifter endrer reisevaner

Også store bedrifter som Telenor Norge og Det Norske Veritas motiverer ansatte til å fly mindre. Det har gitt resultater.

I Telenor Norge har de også klart å kutte i flyreiser, for å få ned sine utslipp.

Ansatte hadde 7.967 flyginger innenlands og utenlands i 2022. I fjor var dette redusert til 6.103 flyginger.

En nedgang i jobbreiser med fly på 23 prosent i 2023 i Telenor Norge.

– Vi bevisstgjør og motiverer ansatte til først å sjekke om enhver reise strengt tatt er nødvendig, og oppfordrer til stor utstrekning av digitale møter.

Det sier klima – og miljødirektør i Telenor Norge, Tina Sølvberg.

Tina Sølvberg, Telenor Norge

STORT FOKUS PÅ KUTT I FLYREISER: Tina Sølvberg, Telenor Norge, sier de har et mål om færre reiser med fly.

Foto: Martin P. Fjellanger, Telenor. / MARTIN FJELLANER FR

Store kutt i egne utslipp

Det Norske Veritas har lykkes med målet om å få ned antallet flyreiser.

– Vi har brukt endringer i vaner som pandemien medførte, og videreført det.

Det sier Ellen Skarsgård, bærekraftsansvarlig i Det Norske Veritas (DNV).

Utslippene fra flyreiser er redusert med vel 35 prosent i 2022 sammenlignet med før pandemien i 2019.

Snart er tallene for fjoråret klar, men de ser ut til å holde samme nivå.

Ellen Skarsgård

Ellen Skarsgård i Det Norske Veritas, en av flere bedrifter som nå reduserer sine utslipp fra flyreiser.

Foto: Espen Sturlason

Flere flyreiser

Norsk Hydro har også et mål om færre flyreiser.

– Selv om målet er å redusere antall reiser, spesielt med fly, er det fortsatt slik at vi har behov for å møte kollegaer, kunder og andre samarbeidspartnere ansikt til ansikt, sier informasjonssjef Anders Vindegg.

Norsk Hydro hadde 14.907 flyginger i fjor, det er flere reiser med fly enn året før da tallet var 12.140 flyreiser. Hydro har virksomhet i store deler av Norge og globalt.

Vindegg sier at alle reiser i Norsk Hydro skal vurderes mot alternativer som telefon, Teams og videokonferanser.

Møte

HAR KLART Å KUTTE I FLYREISER: 15.000 ansatte i Det Norske Veritas har flere videomøter og langt færre flyreiser enn før.

Foto: DNV

Store kutt i utslipp om tog brukes

Helene Muri, klimaforsker NTNU

Klimaforsker Helene Muri på NTNU mener det er viktig å få ned utslipp fra yrkesreiser.

Foto: Titt Melhus

– Vi så at utslippene gikk mye ned under pandemien. Vi lærte mye da, og vi så at det faktisk er mulig at møter kan tas digitalt.

Det sier en av de ansatte på NTNU, klimaforsker Helene Muri.

Hun sier at en reise med Dovrebanen fra Trondheim til Oslo er langt mer klimavennlig, enn en reise med fly.

  • Tog: Ca 5 kg CO₂ – e.
  • Fly: Ca. 125 kg CO₂ – e
SJ Nords tog til Trondheim på Oslo S.

Ta toget så langt det er mulig, hvis det må reises til møter i Oslo, oppfordrer rektor på NTNU.

Foto: Kjartan Rørslett

Klimaforskeren mener at mindre reisevirksomhet på arbeidsplassene og flere møter på Teams har betydning.

– Jeg tror at det er veldig viktig. Hvis andre også følger på vil summen av de reduserte utslippene virkelig få en betydning for klimaet, sier Muri.

Fikk du med deg denne: Slik skal flyplasser i Norge og Sverige samarbeide.

Spent

NTNU fører statistikk over alle reiser som gjøres av de ansatte. Nye retningslinjer trådte i kraft 1. januar i fjor.

Nå telles det på NTNU for å finne ut om antallet yrkesreiser gikk ned i fjor.

Vi er veldig spent på utviklingen. Mitt syn på retningslinjene er at hvis vi ser at de ikke nytter, må vi se på dem på nytt igjen, sier rektor Tor Grande.

Rektor Tor Grande NTNU

VENTER PÅ REISETALL: Rektor Tor Grande på NTNU er spent på antallet jobbreiser har blitt mindre, etter at nye retningslinjer ble innført.

Foto: Morten Andersen

Stor interesse for å kutte i flyreiser

Ved Cicero samarbeider de med flere virksomheter som vil redusere sine utslipp fra jobbreiser.

– Det er veldig mange bedrifter nå som ønsker å redusere reisene. En ting er dette med klimaet, men det er også en veldig stor kostnad for bedriftene, sier forskningsleder Tom Erik Julsrud på Cicero.

Under pandemien ble jobbreisene nesten halvert på bare ett år. Etterpå har antallet yrkesreiser igjen tatt seg opp, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

SSB

Yrkesreiser i Norge: Foreløpig er det kun tall for de tre første kvartalene i 2023, men snart kommer tall for hele fjoråret.

Foto: Statistisk Sentralbyrå