Hopp til innhold

Klart for Nord-Europas største biogass-fabrikk

Med svenske Scandinavian Biogas som ny majoritetseier, blir det fart i den planlagte biogass-fabrikken på Skogn.

Norske Skog

Biogass-fabrikken til Biokraft A/S skal bygges opp tett ved Norske Skogs fabrikk på Skogn.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Biokraft A/S har også fått tilført kapital gjennom lån fra Innvoasjon Norge og Sparebank1 SMN og tilskudd fra Enova. Fabrikken, som skal produsere drivstoff i form av flytende biogass, kan dermed stå ferdig til sommeren 2017.

Stort potensiale

– Vi ser et stort potensiale i fabrikken på Skogn og i det norske markedet, sier konsernsjef Matti Vikkula i Scandinavian Biogas, som fra før er store på biogass i Sverige.

Fabrikken på Fiborgtangen krever en investering på i underkant av 400 millioner kroner, og med tilførsel av 400 millioner i ny kapital er prosjektet nå fullfinasiert. Den årlige produksjonen er planlagt ti 250 GWh ferdig utbygd - tilsvarende ca. 25 millioner liter autodiesel pr. år.

– Med Skogn-fabrikken i drift vil Scandinavian Biogas Group levere nesten 500 GWh, et stort steg mot konsernets mål om å produsere til sammen 1000 Gwh (1TWh) biogass i 2020, sier Vikkula.

Veldig fornøyd

Svenskene får nå drøyt 50 prosent eierskap i Biokraft A/S. Den største eieren fram til nå, Trønder-Energi, kjøper seg også opp, og blir nest største eier med 43 prosent.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi nå har fått med oss en industriell partner med den kompetansen som er nødvendig for å få dette skikkelig i gang, seier konsernsjef i Trønder-Energi, Ståle Gjersvold.

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi

- Vi trengte en industriell partner for å komme skikkelig i gang, sier Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønder-Energi.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Dette er den største aktøren på biogass i Norden, med blant andre tidligere statsminister Göran Person i styret. Selskapet er solid og har god kompetanse, med flere anlegg som er oppe og går - og nå får de også Nord-Europas største biogass-fabrikk i sin portefølje, sier Gjersvold. Han innrømmer at det var få alternativ til denne løsningen.

Trygghet for at anlegget blir bygd

– Det var egentlig ikke noe annet alternativ fra vår side enn å ha med oss en industriell partner. Selv om vi er store på fornybar energi, så er jo produksjon av biogass et område som vi har relativt lite kompetanse på, sier Gjersvold.

Med denne fullfinansieringen har en god trygghet for at anlegget blir bygd, poengterer han.

– Det er en veldig bra dag. Vi er med og gir vårt bidrag til industriproduksjon igjen i Midt-Norge og vi føler at det er et sterkt bidrag på vegen mot fornybar-samfunnet, sier Ståle Gjersvold.

- Kjempestort

Biogassfabrikken skal bygges tett inntil Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen på Skogn. I første omgang er det avløpsvann fra Norske skogs fabrikk og avfall fra oppdrettsindustrien som skal brukes som råstoff. På sikt håper Biokraft å omdanne også skog og skogsavfall til biodrivstoff.

Håvard Wollan

- Dette er en kjempestor dag for oss - og for A/S Norge, sier Håvard Wollan, adm dir i Biokraft A/S.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Det er en kjempestor dag for Biokraft A/S, nå har vi fullfinansiering av ubygginga på Skogn, sier administrende direktør Håvard Wollan i Biokraf A/S.

Behov for omstilling

– Det er også en stor dag for A/S Norge, som har behov for omstilling.

– Landet vårt er i starten av en krevende omstillingsperiode, og vi skal utvikle det næringslivet som skal overta den rollen olje- og gassvirksomheten har i dag, sier Håvard Wollan, som er administrerende direktør i Biokraft A/S.

– Biokraft skal vise hvordan det er mulig å forene næringslivets krav til lønnsomhet med verdens behov for reint drivstoff, mer matvareproduksjon og mindre CO2-utslipp, sier Håvard Wollan.

Selskapet skal produsere flytende biogass drivstoff til busser, gassferger og tungtransport.