Svensk kjernekraft-stans kan avgjøre vindkraftutbygging

Statkraft og Trønderenergi jobber fortsatt for å finne ut om det er mulig å tjene penger på vindkraftplanene på Fosen. Knut Fjerdingstad i Statkraft tror at svenskenes energibehov etter mulig avvikling av kjernekraftverk blir viktig.

Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen

Vindmøller i Roan på Fosen. Statkraft vurderer nå hvordan de skal tjene penger på nye vindkraftplaner på Fosen.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Svenskene har signalisert tydelig at det går mot en avvikling av kjernekraften. Det betyr at det blir behov for mer produksjonskapasitet i Norden, sier Statskrafts pressetalssmann, Fjerdingstad, til NRK.

Foreløpig er strømprisene for lave til at det er lønnsomt å bygge ut vindmølleparkene til 11 milliarder kroner. I juli har det vært historisk lave strømpriser og den lave prisen rammer kraftselskapene resultatmessig.

Redningen for prosjektet kan bli, ifølge Statkraft, krafteksport. Spesielt Sverige er attraktiv sier Statkraft, når de nå ser mot en nedleggelse av kjernekraften.

– Det kommer flere utenlandskabler mot 2020, og dette har markedet tatt høyde for, sier Fjerdingstad.

Knut Fjerdingstad

Pressetalsmann i Statkraft Knut Fjerdingstad ser til svenskenes atomkraftverkplaner når Statkraft skal gjøre prosjektet på Fosen lønnsomt.

Ny fordeling

Statkraft trakk seg tidligere ut av prosjektet om vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord fordi det ikke var lønnsomt nok, men snudde i saken i juni. Selskapet skal nå sammen med TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut. Målet er en utbygging på 1000 megawatt.

En utbygging på 1000 megawatt står fast, men planene for hvor vindkraften skal komme fram, er endret. Fordelingen blir nå at 800 megawatt skal bygges ut nord for Trondheimsfjorden og 200 sør.

Denne fordeling har tidligere vært planlagt noe annerledes, men det er en mer effektiv fordeling som nå vurderes.

– Vi vet at vindforholdene er bedre nord for Trondheimsfjorden. Hvis det er ti prosent høyere vindhastighet, får vi hele 33 prosent mer kraftproduksjon, sier Fjerdingstad.

Selskapene har selv gitt seg frist for å finne ut om dette blir lønnsomt innen 1. september, og en eventuell investeringsbeslutning er venta i løpet av første kvartal 2016.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.