Kan bli kutt i sjøtransporten

Fylkeskommunen må kutte 13,5 millioner kroner i kollektivtilbudet nord i Trøndelag, og ikke 32 millioner som tidligere meldt. Det kom fram under møtet i hovedutvalget for transport i dag. Likevel kan det blant annet bli færre avganger med hurtigbåten Namsos-Rørvik, og færre ferjeavganger mellom Hofles-Geisnes-Lund.