Strengere straff for miljøkriminalitet

Høyesterett har skjerpet straffen mot daglig leder i Kvernstad Kraft for ulovlig kraftutbygging i Snillfjord.

Småkraftverk

Her har Kvenstad kraft bygget kraftverket som skulle ligge inne i fjellet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Daglig leder i Kvernstad Kraft er dømt til fengsel i 90 dager, hvor halvparten er betinget.

– Daglig leder har opptrådt forsettelig. Han var klar over at vilkårene for å starte utbyggingen ikke var oppfylt. For å redusere risikoen for at tillatelse ikke ville bli gitt eller hindre en fordyrende utsettelse, valgte han likevel å starte utbyggingen, heter det i dommen fra Høyesterett.

Byggelederen som ble leid inn til prosjektet er dømt til betinget fengsel i 21 dager, og en bot på 50 000 kroner.

– Bygglederen hadde en viktig rolle i prosjektet, og han har med bare små reservasjoner helt unnlatt å følge opp en helt sentral del av sin arbeidsoppgave, står det i dommen.

Det betyr at Høyesterett har skjerpet dommen fra lagmannsretten. Den gang fikk daglig leder 45 dager i fengsel og bygglederen en bot på 50 000 kroner.

De er begge funnet skyldig i alvorlig miljøkriminalitet.

Bygde rørgate og kraftverk ulovlig

I 2006 begynte daglig leder i Kvernstad Kraft å bygge en 1400 meter lang rørgate fra et regulert vann ned til fjorden i Snillfjord i Sør- Trøndelag.

Han fikk konsesjon for prosjektet under forutsetning av at ledningen skulle legges i tunnel, men det ble ikke gjort.

Han bygde også et kraftverk nede ved fjorden, som han hadde fått beskjed om at måtte ligge inne i fjellet.

– Uopprettelig skade

Økokrim mener det er gjort uopprettelig skade på terrenget ettersom det dreier seg om sprenging, hogst og graving som det vil ta lang tid å lege. Bredden på rørgata er 20 - 45 meter.

Saken ble anmeldt av Norges vassdrags- og energidirektorat i juli 2008.

Både daglig leder og byggleder anket dommen fra Frostating lagmannsrett til Høyesterett, men anken ble avvist.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.