Her kan 110-sentralen bli lagt ned

I knappe to år har nye og toppmoderne lokaler på Sluppen fungert som Sør-Trøndelags 110-sentral. Om et par år kan den forsvinne.

110-sentralen, Trondheim

Trondheim kommune vil ha en samlokalisering på Sluppen, men Politidirektoratet er ganske tydelige på at denne sentralen bør ligge hos politiet.

Foto: NRK

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtok i april å slå sammen operasjonssentralene til politiet og brannvesenet.

På mandag hadde Trondheim kommune og Politidirektoratet et møte hvor det ble diskutert hvordan dette skal løses i Trondheim.

En krevende situasjon

Anne Rygh Pedersen, direktør i DSB

KREVENDE: Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for Brann og redning i DSB, forstår at det er en krevende situasjon for partene.

Foto: Nils Mehren / NRK

Både 110-sentralen og politiet har to forholdsvis nye lokaler i Trondheim. 110-sentralen holder til på Hovedbrannstasjonen på Sluppen i Trondheim som åpnet i desember 2014.

– Dersom det blir sånn som jeg har forstått, at politiets operasjonssentral blir i Gryta, så må 110 flytte dit. Jeg skjønner godt at dette er en krevende situasjon. De har fått en veldig fin 110-sentral som de naturlig nok ønsker å drive videre i, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for Brann og redning i DSB.

Før nødmeldingstjenestene slår seg sammen under samme tak, skal 110-sentralen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slås sammen i starten av 2018. Det vil si før samlokaliseringen med politiet.

– Samlokaliseringen av nødmeldingstjenestene i Trøndelag vil ikke skje i 2017, så det gir Trøndelag litt tid til å forberede seg på, sier Rygh Pedersen.

For en felles sentral

Torbjørn Mæhlumsveen

Brannsjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Torbjørn Mæhlumsveen, er svært glad for at 112-sentralen og 110-sentralen skal slås sammen.

Foto: NRK

Brannsjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Torbjørn Mæhlumsveen, er svært fornøyd med sammenslåingen, men ønsker ikke å si noe om hva han mener om lokaliseringen av en felles nødmeldingssentral.

– Jeg ønsker ikke å ha noen mening om hvordan politiet og 110-sentralen løser dette. At 110-sentralen har nye og fine lokaler på Sluppen er det ingen tvil om, men jeg er mer opptatt av å ha en felles sentral. Det tror jeg alle i brannvesenet ønsker, sier Mæhlumsveen.

Sluppen mest gunstig

rådmann i Trondheim, Morten Wolden

UENIGHETER: Rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden, bekrefter at det er uenigheter når det kommer til lokalisering av den nye sentralen.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Det er enda ikke satt noen dato for sammenslåingen, men rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden, bekrefter at det er uenigheter når det kommer til lokalisering av den nye sentralen.

– Vi har jo bygd en helt ny 110-sentral i Trondheim som er stor, som kan ta høyde for hele Midt-Norge og kan huse politiets 112-sentral også. Vårt første ønske er utvilsomt å få en samlokalisering på Sluppen, men Politidirektoratet er ganske tydelige på at denne sentralen bør ligge hos politiet, sier han.

Den nye 110-sentralen på Sluppen har kostet 80 millioner kroner, hvor 12 millioner har gått til teknisk utstyr. Med den nye sentralen har det også blitt et bedre samarbeid med ambulanse, Sivilforsvaret og Røde Kors som også bruker lokalene.

– Det ligger også i Stortingets vedtak at hvis man har gjort store invisteringer i en 110-sentral, slik vi har gjort, så skal dette kompenseres. Dessuten har eiendommen og tomta en verdi i seg selv, forteller Wolden.