Hopp til innhold

Her bodde Adecco-vikaren

Et nytt avtalebrudd er avdekket ved Klæbu sykehjem.

Video Adecco har fortsatt sykehjemshybler i Klæbu

Sjøl etter at Adecco helse garanterte at alle kritikkverdige forhold var ordnet kunne NRK onsdag vise at en svensk vikar fortsatt bor på sykehjemmet.

Ikke eget toalett

I to perioder har svenske Johanna Backström bodd på et beboerrom ved sykehjemmet mens hun har arbeidet som vikar ved Adeccos sykehjem i Klæbu. Dette fordi Adecco forpliktet seg til å ordne med losji i arbeidsperiodene.

– Jeg bor på et pasientrom på avdelingen, uten eget toalett eller kjøkken, sier Johanna Backström.

– Der har jeg vasket meg, pussset tennene og sovet, forteller Johanna Backström.

Hun skal bo der ut denne arbeidsperioden, som går ut førstkommende søndag.

Mobilvideo

NRK fikk ikke komme inn på Klæbu sykehjem, der Johanna Backström har bodd i over en uke mens hun har gått doble vakter som vikar. Vi fikk derfor Johanna til å filme rommet sitt med sin mobil.

Johannas mobilvideo viser at Adecco helse fortsetter med sine avtalebrudd ved Klæbu Sykehjem. Leieavtalen med kommunen er klar på at ansatte ikke har lov å bo ved sykehjemmet.

Avtalebrudd

Klæbu kommune leier ut sykehjemmet vederlagsfritt mot at Adecco drifter sykehjemmet. I gjengjeld har Adecco skrevet under på at de ikke skal bruke bygningsmassen til annet enn sykehjemsdrift.

Dette er omtalt leiekontraktens punkt fire, hvor det heter at Adecco ikke kan, « (...) uten oppdragsgivers skriftlige forhåndssamtykke, benytte lokaler, inventar og utstyr mv. til andre formål enn drift av sykehjem.»

I den samme leiekontraktens punkt 7 står det «Brudd på husleieavtalen betraktes som et avtalebrudd i henhold til den generelle avtalen».

Johannas krypinn er dermed et bevis på at Adecco helse har brutt avtalen selskapet har med Klæbu kommune.

Rett på hotell

I kommuneledelsen er tilliten til Adecco helse tynnslitt, etter flere oppvaskmøter. Under tvil valgte politikerne tirsdag å la selskapet få fortsette. At Adecco fortsatt bryter avtalen provoserer derfor sterkt i rådhuset.

– Vi har gjort et vedtak i formannskapet som er tydelig på at her skal det ikke være noen feil . Da er avtalen brutt, sier ordfører Jarle Martin Gundersen til NRK.no.

– Likevel fortsetter dette. Det er ganske respektløst.

Adecco reagerer

Så skjer ting fort, etter NRKs intervju kontakter rådmannen toppledelsen i Adecco helse.

– Det vi har blitt lovet nå er at sykehjemmet skal brukes til sykehjem, og ikke overnattingm fra og med i natt, sier rådmann Olaf Løberg.

– Dette var vi sikker på var brakt i orden forrige mandag da vi tok opp dette med Adecco. Dette er svært skuffende.

Presseansvarlig for Adecco helse sier i en tekstmelding: «Vi har blitt gjort oppmerksomme på det, og det ble satt en umiddelbar stopp for. Den svenske vikaren blir nå innlosjert på hotell.»