Henta med tvang

140 barn i Trøndelag henta med tvang av barnevernet i fjor. Dette er langt flere enn tidligere.

Barnevern
Foto: Scanpix / SCANPIX

Rådgiver hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag Kirsti Myrvang er bekymra over at så mange barn blir henta av barnevernet.

- Jeg er svært betenkt over utviklinga her. Når vi satt og telte opp trodde jeg det ikke var sant, sier Myrvang.


40 barn i Nord-Trøndelag og 100 barn i Sør-Trøndelag ble i fjor henta av barnevernet, ofte med politiet til stede.

Kritisk

Myrvang er kritisk til hvordan flere av disse barna blir fulgt opp.

- Flere av de ungene som er plassert i institusjon eller fosterhjem blir fulgt for dårlig opp av barnevernstjenestene og det synes vi er betenkelig, sier Myrvang.

Sjekke omsorgen

Hun mener det er viktig å flytte ut unger som har det veldig vondt i hjemmene sine.

- Barnevernet skal følge opp ungene etter at de er plassert, men om kommune ikke stiller ressurser til rådighet for oppfølgingsoppgavene så er det ikke sikkert at den offentlige omsorgen blir god nok heller.

Det skal Fylkesmannen se på i ettertid nå når vi får litt mer bakgrunnskunnskap om hva som ligger bak akuttplasseringene, sier hun.

Gransker økning

60 flere barn ble akuttplassert i Trøndelag i fjor enn året før. Den sterke økninga blir tatt opp på en fagkonferanse i Steinkjer de to neste dagene.

Vold i familien, rus og vanskjøtsel oppgis ofte som grunn for akuttplassering barn.