Rema 1000-anmeldelser henlagt

Rema 1000 anmeldte i januar 120 butikker landet rundt for å ha brutt reglene som gjelder for å holde åpent på søndager. Politiet har henlagt anmeldelsene, og butikkjeden vurderer nå å gjøre flere av sine butikker søndagsåpne.

Rema 1000 på Røyslimoen i Lillehammer

Rema 1000 anmeldte i januar 120 konkurrerende butikker for brudd på regler for å holde søndagsåpent. Nå er anmeldelsene henlagt.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Foreløpig er anmeldelsene henlagt i fire av de 13 politidistriktene de ble levert i, deriblant Oslo og Sør-Trøndelag.

Ikke overrasket

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum Beyer, mener det nå er opp til politikerne å velge en retning for søndagsåpne butikker.

– Vi er ikke direkte overrasket. Vårt fokus med anmeldelsene var å få økt fokus på selve håndhevelsen av loven om søndagsåpne butikker. Nå har politiet sagt sitt, nå er det opp til politiske myndigheter å sette en tydelig retning, sier hun.

Mette Fossum Beyer

Mette Fossum Beyer i Rema 1000, er ikke direkte overrasket over henleggelsene, men sier butikkjeden nå vurderer å åpne flere butikker på søndager.

Foto: Pressebilde

– Vi mener det er veldig viktig at vi har myndigheter som setter klare rammebetingelser for en så stor bransje som vår. Derfor ønsket vi å se hvordan myndighetene håndhever denne loven. Med henleggelsene i dag ble det gjort klart at de ikke ønsker å prioritere håndheving av loven.

Hvordan reagerer dere på det?

Vi tar til etteretning at politiet har gjort sin vurdering. Dette er fortsatt en gråsone som det er opp til bransjen selv å tolke, det er situasjonen vi står i nå, sier hun.

Vurderer å åpne flere butikker

– Hva gjør dere i saken nå?

Vi vurderer nå å åpne flere enn de 20 butikkene vi allerede har åpent på søndager. Vi skal se litt på hvordan konkurrentene tolker regelverket i dag, så får vi komme tilbake i hvilken form, sier Fossum Beyer.

Politiet har ikke kapasistet

Henleggelsene skjer på bakgrunn av manglende saksbehandlingskapasitet hos politiet, forklarer politiinspektør ved Oslo politikammer, Tine Krok.

– Det har vi gjort på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Vi har begrensede ressurser og må foreta nøye prioritering av hva som skal etterforskes, og i disse sakene har vi tatt en konkret vurdering. På bakgrunn av opplysningene som er gitt og de konkrete etterforskningsskrittene som må iverksettes, er det altså besluttet at sakene skal henlegges, sier Krok.

Rema 1000 har mulighet til å påklage avgjørelsen.