Henlegger anmeldelsen av barnevernstjenesten

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anmeldte Midtre Namdal samkommune etter å ha funnet en rekke brudd på barnevernsloven. Nå er saken henlagt.

Barnevern

Etter en konkret og samlet vurdering har statsadvokaten kommet frem til at en foretaksstraff ikke anses som hensiktsmessig.

Foto: Alexandre MARCHI /NCY / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

I 2013 anmeldte Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Midtre Namdal samkommune. Dette skjedde på bakgrunn av opplysninger og funn under tilsyn med barnevernstjenesten henleggelsespraksis. Etter å ha utvidet tilsynet fastslo Fylkesmannen at 114 henleggelser knyttet til 106 barn var i strid med barnevernslovens regler.

Nå har statsadvokaten valgt å henlegge saken fordi forholdene skjedde for en tid tilbake, og tjenesten har endret praksis.

– Vår rolle har vært å ivareta barnas rettigheter i denne saken. Da vi konkluderte med brudd på barnevernsloven ønsket vi også å få vurdert om samkommunen også brøt med straffeloven, sier velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Erik Stene

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Foto: Knut Reitan / NRK Trøndelag

Grov uforstand i tjenesten

I sin vurdering konkluderer statsadvokaten med at tjenesten har utøvd grov uforstand. Det står blant annet «statsadvokaten er ikke i tvil om at barnevernets tjenesteutøvelse i den aktuelle perioden, samlet sett, kan beskrives som en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet».

Statsadvokaten mener at vilkårene for å ilegge foretaksstraff er til stede. Men etter en konkret og samlet vurdering har kommet frem til at en foretaksstraff ikke anses som hensiktsmessig. Årsaken er at forholdene har skjedd for en tid tilbake, og at tjenesten har endret praksis.

Endringer har blitt gjort

I etterkant av Fylkesmannens tilsyn har det skjedd en rekke forbedringer og praksisendringer i barnevernstjenesten.

– Vi er glad for de grep samkommunen har tatt i denne saken. De har tatt saken med største alvor, og har satt inn en rekke tiltak som sikrer barnas rettigheter. Det er vi tilfreds med, forteller Stene i en pressemelding.