Håper på oljeeffekt av vindkraften

Fosningene håper noen av pengene fra vindkraftsatsinga skal bli igjen i lokalsamfunnet, på samme måte som Vestlandet har tjent på oljeeventyret.

Vindmøller Bessakerfjellet

Fosningene håper vindkraftutbygging skal gi mer arbeid og større inntekter til kommunene hvor vindturbinene skal stå.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord

Ordfører Vibeke Stjern i Åfjord satser på at det skal dryppe vindkraftkroner på de kommunene hvor vindturbinene faktisk skal stå.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Fredag meldte NRK at regjeringen har gitt konsesjon til bygging av verdens største samlede vindkraftprosjekt, samt en 420 kV kraftledning som skal binde sammen de mange vindkraftparkene. Totalt skal det investeres 20 milliarder kroner i vindturbiner, kraftlinjer og infrastruktur.

To av åtte nye vindparker som har fått konsesjon skal bygges i Åfjord kommune.

Der har de i lang tid forberedt seg på vindfesten.

I forkant

– Denne gangen er vi i forkant av utviklinga, sier åfjordordfører Vibeke Stjern.

Derfor har Åfjord sammen med nabokommunene Bjugn og Osen etablert et framtidig sentrum for vindkraftkompetanse; Fosen Energisenter.

– Fosen Energisenter skal bli et kraftsentrum. Her skal vi samle ressursene for å få flest mulig av verdiene til å bli igjen lokalt.

– Vår jobb er å være til nytte for en av de største landbaserte investeringene i Norge.

Rådmannen blir vind-lobbyist

Han som er rådmann i Åfjord i dag, Kjell Inge Skaldebø, går fra nyttår over i en ny stilling som kommunens koordinator for vindkraft.

– Vi håper at vindkraften blir bygd ut på samme måte som oljeindustrien, sier Skaldebø.

Da Phillips fant drivverdige oljeforekomster på det som skulle bli Ekofiskfeltet i 1969 var Norge helt blank på offshore oljeutvinning. Nå dominerer norsk teknologi havbunnsbasert oljeutvinning.

I bakleksa

For vindkraft er situasjonen nesten like blank, med tyske og danske selskaper som dominerer utviklingen av vindkraftturbiner. Åfjordingene håper på en norsk oljeeffekt for vindkraft.

– Vi ser hva oljeindustrien har klart.

– Vi må få mer ut av de store investeringene som gjøres her enn bare jobben med å drifte turbinene.

Likevel tror olje- og energiminister Ola Borten Moe at denne vindkraftinvesteringen vil gi mange norske industriarbeidsplasser.

Se video for Borten Moes uttalelser i forbindelse med hans foredrag på NTNU Gløshaugen om de nye vindkraftkonsesjonene.

Han får støtte av styreleder Anne Strømmen Lycke i Sarepta Energi AS, som tror vindkraftprosjektene vil føre til mer arbeid og gode inntekter for det lokale næringslivet.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt tillatelse til 8 vindkraftverk på Fosen og i snillfjordområdet og en sentralnettsledning fra Overhalla til Surnadal.
Hør olje- og energiminister Ola Borten Moe om de nye kraftinvesteringene.

Ola Borten Moe er svært optimistisk til at det gigantiske vindkraftprosjektet til 20 milliarder kroner blir realisert.

Ikke gjort i en fei

Det å ta igjen teknologiforspranget er neppe gjort i en fei.

Norske interesser som har prøvd å skaffe seg vindkraftkompetanse har fått betale dyrt.

NRK har tidligere skrevet om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk NTE, som svidde av i størrelsen én milliard kroner på et fullskala FoU-prosjekt på Hundhammerfjellet.

Der er ingen av de 17 vindmøllene i drift lenger, i et anlegg som kostet 700 millioner kroner.

Vindmølleparken på Hundhammerfjellet

NTE har tapt en halv milliard kroner på å være tidlig ute med vindkraft. I dag er ingen av de 17 turbinene som ble bygget på Hundhammerfjellet i Rørvik lenger i drift.

Foto: Kjartan Trane / NRK

Håper på Fosen-filialer

Strategien for å kapre vindbasert virksomhet er klar. Åfjord kommune skal sørge for at leverandørene får gode tomtealternativer midt i smørøyet for den store vindkraftsatsinga.

– I tillegg ønsker vi å lage et miljø som skal stå for driften.

Aller helst ser åfjordingene for seg at de som skal levere turbiner til vindmølleparkene ser seg tjent med å etablere en filial på Fosen.

– Jeg tror og håper at konsesjonærene vil kreve at den som skal levere vindturbinene til et så stort prosjekt også etablerer en filial på Fosen. I driftsfasen kan dette miljøet skal stå for service og drift av vindturbinene.


– Har erfaring allerede

Fosen-regionen har allerede erfaring med å bygge infrastruktur for vindparker. Da TrønderEnergi bygget ut sine vindpark i Bessakerfjellet i Roan benyttet de seg av Fosens største entreprenør Johs. J. Syltern AS til å bygge fundamenter og driftsveier. Johs. J. Syltern har base i Åfjord.

– Lille Åfjord har den bedriften som har mest kompetanse på opparbeidelse av infrastruktur for vindkraftparker i dag, sier Vibeke Stjern.

– Vi kan selvsagt ikke styre hvilke leverandører utbyggerne velger, men vi kan legge forholdene til rette for at de velger leverandører fra Fosen og Sør-Trøndelag.

Ingen champagnekorker ennå

Verken vindlobbyist Skaldebø eller ordfører Stjern vil sprette champagneflaskene, selv om regjeringen har gitt konsesjoner til verdens største vindkraftprosjekt.

Fortsatt er det langt fram til de som i dag får konsesjon vedtar å bygge vindparkene.

– Vi er avhengige av stabilt høye strømpriser og at de grønne sertifikatene fungerer godt, sier Kjell Inge Skaldebø

– Vi er ikke en delt bygd

Ordføreren er opptatt av at ikke alle innbyggerne på Fosen er like begeistret for den gigantiske vindkraftutbygginga.

– Det har vært stille lenge i Åfjord i denne saken, siden kommunen sa ja til vindkraft for mange år siden, sier Vibeke Stjern.

– Nå kommer spørsmålene på banen igjen. Åfjordingene har diskutert dette på et fornuftig grunnlag.

– Det skulle bare mangle.