Hopp til innhold

Gratis for alle lastebiler med nullutslipp i bomstasjonene i Oslo og Trondheim

De må ut med opptil 100 kroner for lastebiler i bomringene. Nå skal det lønne seg å kutte utslipp.

Bjørn Christian Finseth, distriktssjef Posten og Roar Melum, regionssjef Norges lastebileierforbund.

BLIR GRATIS: Den røde lastebilen fra Posten Norge går på biogass, snart passerer den gratis forbi alle bomstasjonene i Trondheim. Distriktssjef i Posten Norge, Bjørn Christian Finseth (fra venstre) og Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, har ventet på dette lenge.

Foto: Bent Lindsetmo

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Det er ganske heftige takster. Vi passerer bommene mange ganger på vanlig distribusjonskjøring i Trondheim.

Det sier distriktssjef i Posten, Bjørn Christian Finseth.

I Oslo koster en passering 104 kroner for tungtransporten i rushtida, i Trondheim koster det opptil 88 kroner.

Fra 1. september er det for første gang gratis å passere bomstasjonene i Oslo også for biogass lastebiler, slik det er for lastebiler som bruker el og hydrogen. Snart innføres det samme i Trondheim.

– Vi ser jo at det skjer en reduksjon i utslippene fra personbiler, men for næringstransport er det en lengre vei å gå.

Det sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel og miljø i Trondheim kommune.

Kan bli fritak i andre byer

I Bergen og Stavanger har politikerne ennå ikke bestemt om det skal bli gratis.

– Dette er noe vi ikke har vurdert ferdig i Bergen ennå, sier byråd for klima, miljø og samferdsel i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG).

Fra i høst er opprettet en egen takstklasse for biogass kjøretøy, slik regjeringa har bedt om. Nå er det opp til lokalpolitikerne om det skal gis fritak i bomringene.

– Vi skal se på dette sammen med fylkeskommunen i tida framover. Fritak kan ha en god klimaeffekt, sier Bakke.

Biler og trafikk i bomringen, krysset Fagerheimgata og Chr. Michelsens gate i Oslo.

For første gang er det gratis for biogass lastebiler å passere bomstasjonen i Oslo. De likestilles dermed med andre tunge nullutslipps kjøretøy som bruker el og hydrogen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Viktig signal

Transportnæringa har etterspurt tiltak og er positive til det som skjer i Oslo og Trondheim.

– Det betyr mye i form av penger. Minst like viktig er signal–effekten og at myndighetene bidrar til å dra lasset sammen, sier transportsjef i Franzefoss gjenvinning, Andreas Hove.

De har tre nye biogass lastebiler og har bestilt 20 nye. Et nytt tilskudd fra Enova i år, gjør dette lettere å få til.

I Oslo varer fritaket for bomavgift i fem år til 2027 for alle lastebiler med nullutslipp.

– Det må lønne seg å velge nullutslipp. Utslippene fra biler og lastebiler står for en stor andel av klimagassutslippene i Oslo, og utslippene må ned.

Det sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Sirin Stav

Oslo er først ute i høst med å gjøre det gratis med gassdrevne lastebiler i bomringen.

Foto: Oslo kommune

Massivt skifte i Trondheim

Gratis bomavgift er et av virkemidlene for å få utslippene i Trondheim ned, sier direktøren for næring, samferdsel og miljø i Trondheim, Kristian Dahlberg Hauge.

Mens utslippene fra personbiler er redusert med 19 prosent siden 1990 og fram til 2020, så har utslippene fra tungtrafikken i Norge økt med hele 78 prosent i samme periode.

Nye tall for utslipp til luft kommer 3. november, opplyser Statistisk sentralbyrå.

– Det er en ganske massiv utskiftning som må skje i løpet av syv år. For å få til det trengs det konkrete tiltak, sier han.

Trondheim kommune har et mål om å kutte utslippene med hele 80 prosent innen 2030. Skal byen få til det må hele 8000 varebiler og 1250 lastebiler over på elektrisitet, biogass eller hydrogen.

– De lokale vedtakene er på plass, så fort vi får en godkjennelse fra sentrale myndigheter vil dette kunne innføres i Trondheim, sier Dahlberg Hauge.

Kommunen er selv i gang med en stor utskiftning av sine biler.

Posten Norge, biogass lastebil i Trondheim

Lastebiler må betale for hver passering i de 25 bomstasjonene i og rundt Trondheim. I rushtida koster det mellom 40 og 88 kroner, satsene er ulike i bomstasjonene.

Foto: Bent Lindsetmo

Ventet lenge

Posten Norge har holdt på lenge med å bytte ut fossilbilene. Nå har turen for alvor kommet til lastebilene.

– Det er nå først vi starter med lastebiler. Når vi snart får bomfritak i Trondheim så vil det hjelpe, slik at valget blir enda enklere, sier distriktssjef Bjørn Christian Finseth. Foreløpig har Posten Norge fem nullutslipps lastebiler i Trøndelag og Møre og Romsdal. To har biogass på tanken, mens de tre andre er elbiler.

Dette er noe bransjen er opptatt av.

– Jeg har sett en klar utvikling de siste årene. Alle spør om når vi skal kjøpe den første utslippsfrie bilen. Man har ventet på klare politiske vedtak som gjør at man kan ha en sikker investering, sier Roar Melum i Lastebileierforbundet.

Det betyr også mye at nok fyllestasjoner er på plass. I Trøndelag er det foreløpig bare en fyllestasjon i Trondheim for biogass lastebiler. At det blir bomfritak i byen snart er kjærkomment.

– Det er kjempebra. Vi har ventet på lenge på dette, som kan få fart på det grønne skiftet, sier Melum.

Les også Fiskeslo og kumøk skal ta lastebilar rundt om i heile landet

Fyllestation for flytende biogass