NRK Meny
Normal

Utskjelte garasjer får kultursjefstøtte

Det kan være for seint. Men nytilsatt kultursjef i Levanger, Guri Marjane Sivertsen, ser ikke bort fra at de 32 rivningstrua garasjene i Jernbanegata er verneverdige.

Rivningstrua garasjerekke i Levanger

De litt 'greske' blåmalte garasjene i Levanger får kultursjefstøtte.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Er trehusbyen Levanger i ferd med å rive noe av det mest moderne i trehusbyen, fordi noen ser på det som falleferdig og stygt?

Levangers nye kultursjef, Guri Marjane Sivertsen, har tatt tak i NRK Trøndelags sak om de mulig verneverdige garasjene i Jernbanegata i byen.

Denne uka skreiv hun på sin Facebook-vegg:

«Kulturminne? Står vi i fare for å gjøre samme tabbe som de som rev trehus på 60- og 70-tallet? Bør vi i stedet for å rive garasjene, bidra til at de kan bevares som et bilde på byutviklingen fra det tiåret arbeiderklassen fikk råd til å kjøpe bil?»

Guri Sivertsen, kultursjef Levanger

Nytilsatt kultursjef i Levanger Guri Marjane Sivertsen.

Foto: Levanger kommune

Til Trønder-Avisa utdyper hun det hun skriver:

– Er vi i ferd med å gjenta det som så ofte har skjedd, nemlig at vi har revet kulturminner før vi skjønte hva vi egentlig skulle ha gjort?

Du finner ikke mange slike garasjerekker igjen i dag, sier Sivertsen til avisa.

Dermed antyder hun at det er verdt å ta en ny diskusjon.

NRK-program skapte garasje-krigen

Det var da NRK-programmet «Nordlandsbanen minutt for minutt» i februar 2012 filma baksida av garasjene i flere minutter mens toget sto på Levanger stasjon, at debatten om den "stygge" garasjerekka oppstod.

Ifølge folkemeininga fikk Levanger bare vist fram baksida av den vakre trehusbyen gjennom programmet.

Levanger rykte som idyllisk trehusby kunne stå i fare.

Så gikk kommunen inn i en prosess der målet blei å sanere de små 1950-tallsgarasjene. De skulle jevnes med jorda. Den prosessen er denne våren så godt som ferdig.

Tilbake står bare oppgjøret med de 15 eierne av garasjene. Deriblant en advokat.

Advokat og garasjeeier tok opp saken

Advokat Ola Storaker, som selv eier tre av garasjene i Jernbanegata, er tallsmann for garasjeierne som nå forhandler med kommunen om erstatning i forbindelse med saneringa.

Storaker sa til NRK Trøndelag mandag at kommunen ikke vil få til en minnelig ordning med eierne, og at det kan gå ti år uten at en sanering blir satt ut i livet.

Les NRK' sak fra mandag 19. april.

Men nå kan kultursjefen ha tatt advokaten på ordet. Sivertsen ser ikke bort fra at man nå "gjør en tabbe".

Men kultursjef Guri Marjane Sivertsen kan være for seint ute. Det er gjort en kulturminnevurdering av om garasjerekka kunne være noe å bevare. Den konkluderte i disfavør av dem.

Derfor sier kultursjefen på spørsmål fra NRK nå i dag at løpet ser ut til å være kjørt.

Skal bevares som en enhetlig trehusby

Trehusbyen Levanger er tenkt bevart som en enhetlig trehusby, og garasjerekka i bydelen "Jeriko" har et umiskjennelig preg av tidlig 1950-talls trehusby. De vel tretti litt falleferdige garasje-skjellettene, framstår samtidig ikke akkurat som noen pryd for øyet.

Men pittoreske kan de likevel kalles. Enn så lenge står garasjene.

Levangers politikere bestemmer framtida i Jernbanegata, og de kan ha bestemt den allerede. De vil ha bedre veg. Så fremt da ingen av dem skulle ta opp hansken kultursjefen kaster.

Hvor er dette 17.06

Levanger skal vernes som en komplett trehusby. Her typiske trehus i bymiljø.

Foto: Tariq Alisubh/NRK