Full krig om framtidig politihovedkvarter

Den nye politimesteren i Trøndelag har terget på seg både ordføreren i Stjørdal og politifolk i Nord-Trøndelag etter at han fredag erklærte at han skulle sitte i Trondheim.

Nils Kristian Moe

Nytilsatt Trøndelagspolitimester Nils Kristian Moe har fått nordtrønderne til å tenne på alle plugger.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Politimester Nils Kristian Moe gikk rett i krigen da han fredag sa at han skulle sitte i Trondheim. Det fikk umiddelbart pluggene til å tenne i nordfylket.

Stjørdal aldri noe alternativ

Den nytilsatte politimesteren sier mandag til NRK at det etter hans oppfatning bare har vært Steinkjer og Trondheim som har vært alternativer til et framtidig hovedkontor.

I grunnlaget for høringa om lokalisering, ble det nemlig sagt at det bare var de tidligere administrasjonssentra som skulle vurderes som mulig nytt politihovedkvarter.

Steinkjer er i dag hovedsetet for dagens Nord-Trøndelag politidistrikt - og Trondheim hovedsetet for sørfylket.

Ivar Vigdenes

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal fyrer løs mot det han mener er statlig arroganse i arbeidet med politireformen.

Foto: Bent Lindsethmo/NRK

Stjørdalsorfører Ivar Vigdenes har lansert Stjørdal tungt i prosessen, og avviser overfor NRK at han i flere måneder skal ha argumentert for et stedsvalg som aldri var aktuelt.

– I Stjørdal kunne en bygd opp en ny organisasjon for et helt nytt politidistrikt, sier Vigdenes.

Vil slåss videre

Tillitsvalgt for politiet i nordfylket, Per Kristian Heitmann var mandag i møter på politihuset i Trondheim.

Heitmann, som også er leder i politiets fellesforbund i det nedlagte politidistriktet, står på at det er viktige grunner for at politimesteren i det sammenslåtte embetet ikke skal sitte i Trondheim, der han har sittet til nå, når han skal lede hele det nye distriktet.

Per Kristian Heitmann, leder av Politiets fellesforbund, Nord-Trøndelag

Per Kristian Heitmann er leder i politiets fellesforbund i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag blir nedlagt som eget politidistrikt

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Vil ha politiet en flybusstur ut av Trondheim

Og ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal, mener han sitter på et meget godt alternativ som lokaliseringssted.

Byen er et kompromiss brukt i flere sammenhenger når det har brygget opp til lokaliseringskonflikter i Midt-Norge.

De senere årene har flere store beslutninger endt med at sentrale institusjoner har havna i Stjørdal, der det både er plass til utvikling, og ennå relativt godt med både boligtomter og kort veg til det meste.

Utsikt over Stjørdal med Gevingåsen bak

Stjørdal med midtnorges flyplass, vokser raskere enn noe sted i Midt-Norge og suger til seg nyetableringer.

Foto: Snefrid Valstad

Ett eksempel på bedrifter som de senere åra har valgt Stjørdal for sitt hovedkontor er det mektige Helse Midt-Norge.

Ordføreren i Stjørdal har brukt mye tid på å prøve å få politihovedkvarteret for Trøndelag til kommunen det siste halve året.

Han har flere ganger vært ute og reklamert for nærhet til flyplassen og sentral plassering i det totale Trøndelag rent geografisk.

Politidirektoratet bekrefter overfor NRK at ingen ting er avgjort i denne saken før høringsrunden er over, og det er den ikke ennå.

Politihuset i TRondheim

Dagens relativt nye politihus ligger sentralt i sentrum, på Brattøra i Trondheim.

Foto: Linda Bjørgan / NRK