Hopp til innhold

Fosen-mekling ferdig, verken enighet eller brudd

I hele dag har det pågått meklingsmøter mellom reineierne og utbyggerne i Fosen–saken. Møtet er nå over. Partene har ikke kommet til enighet, men skal fortsette dialogen senere.

Riksmekler Fosen

MEKLING: Meklingsmøtet kan være avgjørende for om den nordlige gruppen av reineiere på Fosen vil fortsette meklingen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Jeg vil være tydelig på at det er statens ansvar at denne saken finner sin løsning.

Det sa statsekretær i olje–og energidepartementet, Elisabeth Sæther, etter at fredagens møte er avsluttet.

Terje Haugen er leder for nord-gruppen i Fovsen Njaarke Sijte.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi har hatt et møte der partene har møttes. Vi kan ikke gå i dybden på hva som er sagt. Det er taushetsbelagt, men at det er vanskelig det er det.

– Er dere blitt enige om noe?

– Det kan jeg ikke svare på.

Kan bli siste møte

Tidligere i dag sa nordgruppen følgende:

Dette kan bli siste møte. Å holde på sånn to år etter en høyesterettsdom hører ikke hjemme noen sted.

Noen må være voksen og tenke, derfor har jeg signalisert det. Men vi får se etter møtet, sa Terje Haugen.

Den nordlige gruppen av reineiere har tidligere sagt at de holder på å miste troen på møtene, og at de vurderer å trekke seg dersom det ikke skjedde noe fredag.

Må diskutere veien videre

Haugen mener det viktigste under dagens mekling ikke er hvilken vei det går, men at man får en vei å gå etter.

– Hva skjer nå etter dagens møte?

– Vi er bare nødt til å ta dette med oss og diskutere videre hjemme. Vi må det før vi tar noe standpunkt om hvordan vi gjør det, sier Haugen.

– Blir det nye møter?

– Ja, det regner jeg med, men ikke dette året.

Terje Haugen

Terje Haugen, leder for nord-gruppen i Fovsen Njaarke Sijte.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Aneo og Roan Vind er i meklinger med den nordlige gruppen av reineiere på Fosen.

Fosen Vind er i meklinger med den sørlige gruppen.

Det pågår altså to separate meklinger, fordi utbyggingene berører to ulike fjellområder og sider.

Det første meklingsmøtet ble holdt 23. mai 2023 i Stjørdal.

Nå er meklingsmøtet ferdig fredag. Det ble verken avtale eller brudd, men partene er enige om å holde dialogen fortsatt.

Les også Nye møter om Fosen-dommen: – Staten sitter med nøkkelen

Storheia, Fosen, vindkraftverk

Utsatt for menneskerettighetsbrudd

11. oktober 2023 var det to år siden Høyesterett bestemte at tillatelsene til vindkraftanleggene på Fosen er ugyldige.

Høyesterettsdommen sier at reineierne på Fosen er utsatt for et menneskerettighetsbrudd.

Riksmekler Fosen

Her møter Haugen riksmekleren.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Olje- og energidepartementet ga i 2013 tillatelse til å bygge 151 vindturbiner på Fosen. Vindkraftanleggene sto klare i 2020.

Reindriftssamene på Fosen mener vindturbinene gjør det vanskelig å drive med reindrift i området. De berørte familiene har nemlig sitt vinterbeite der.

Staten er avgjørende

Kommunikasjonsdirektør i Aneo, som er operatør og eier i Roan Vind, Stig Tore Laugen, mener sannsynligheten for å få til en løsning i stor grad avhenger av hvordan staten aktivt bidrar.

Stig tore Laugen kommunikasjonsdirektør Aneo

Kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen er også på plass til meklingsmøtet.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Alle ønsker å få til en løsning og det er alle sitt ansvar å få til, sier han.

Likevel mener han staten har et ekstra ansvar.

Det er staten som har skyld menneskerettighetsbruddet, det er de som har tildelt konsesjonen, så det er staten sitt ansvar å ordne opp.

Hva det blir snakket om på møtet vil han ikke utdype.

Det som skjer i meklingsrommet, blir i meklingsrommet.

Håper på konstruktiv mekling

Statsekretær i OED, Elisabeth Sæther var tilstede i meklingsrommet fredag. Hun er enig med Laugen i at staten sitter med det største ansvaret.

Dersom meklingen ikke fører frem, vil vi ha en vanlig vedtaksprosess slik at saken følges opp.

Heller ikke Sæther ønsket å kommentere hva det ble snakket om under meklingen.

Statsekretær Elisabeth Sæther

Statsekretær Elisabeth Sæther.

Foto: Jøte Toftaker / NRK