Forsvarsbygg hever støykontrakt og gir entreprenør millionbot

Forsvarsbygg gir Byggmester Strand AS bøter på 6,5 millioner kroner etter arbeid med støyisolering ved Ørland flystasjon. Selskapet bestrider bøtene.

F-35 landet for første gang på Ørlandet

På grunn av støyen fra kampflybasen på Ørland og de nye kampflyene F-35 (bildet), har Forsvarsbygg satt i gang med støyisolering av hus i området.

Foto: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

Den største bota gjelder for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår og er på nesten 6,2 millioner kroner, opplyser Forsvarsbygg i ei pressemelding. I tillegg ilegger Forsvarsbygg entreprenøren fra Sandefjord ei bot på nærmere 310 000 kroner, for brudd på krav til lærlinger.

Plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg sier til NRK at han synes dette er en trist sak.

– Som offentlig byggherre har vi et klart ansvar for å medvirke til et arbeidsliv der det er nulltoleranse overfor brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Derfor må vi sanksjonere når slike forhold avdekkes. Forsvarsbygg ivaretar ansvaret for oppfølging av berørte boligeiere, sier plan- og eiendomssjefen.

Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef Forsvarsbygg kampflybase

Plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg sier til NRK at han synes dette er en trist sak.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Ser alvorlig på funnene

Byggmester Strand AS har hatt fire oppdrag på utføring av støyisoleringstiltak på omkringliggende boliger til Ørland flystasjon i Trøndelag. Funnene som er gjort knytter seg til det siste oppdraget.

Forsvarsbygg skriver i ei pressemelding at de ser svært alvorlig på funnene hos byggmesteren, og underentreprenørene Strand Bemanning AS og Strand Drift Midt AS.

Basert på funnene i kontrakten som heves, varsler Forsvarsbygg at de vil gjennomføre oppfølging også i kontraktene knyttet til de tre foregående entreprisene.

Støyisolering av hus på Ørland - gipsplater lydisolerer

Arbeidet med støyisolering av hus består i utskifting av vinduer, dører og ekstra isolasjon av vegger.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Aksepterer ikke sanksjonen

Byggmester Strand AS svarer torsdag kveld gjennom sin advokat Jørgen Aardalsbakke, Han fastslår at firmaet ikke vil akseptere sanksjonen som er gitt av Forsvarsbygg.

Byggmester Strand AS mener at hevingen av kontrakten ikke er berettiget, og framstår som oppkonstruert fordi kontraktsarbeidet for en drøy uke siden ble overlevert til Forsvarsbygg, forklarer advokaten.

– Vi vil sammen med ledelsen i Byggmester Strand AS fremskaffe dokumentasjon som viser at det ikke foreligger slike brudd som Forsvarsbygg påstår, skriver Ardalsbakke i en e-post til NRK.

– Kan Byggmester Strand AS dokumentere at dere har overholdt lønns- og arbeidsvilkår, krav til faglærte håndverkere og krav til lærlinger?

– Byggmester Strand AS har forholdt seg til kontrakten og gjeldende regelverk, og fremskaffet dokumentasjon for de forhold som følger av kontrakten, svarer advokaten.

Mener de har dokumentasjon

Aardalsbakke forklarer at de har lagt frem dokumentasjon til Forsvarsbygg om arbeidsavtaler og lønnsvilkår. I tilleg har de både fremlagt dokumentasjon og gitt informasjon om faglærte arbeidere og lærlinger.

– Forsvarsbygg har bedt om supplerende dokumentasjon. Deler av dette er allerede oversendt, mens det har tatt tid å fremskaffe dokumentasjon for personer med opprinnelse i andre land, skriver Aardalsbakke.

Han mener kritikken fra Forsvarsbygg er uberettiget.

– I stedet for å fortsette dialogen om denne dokumentasjonen har Forsvarsbygg i stedet valgt å heve kontrakten. Dette fremstår som meget overraskende, særlig tatt i betraktning at kontraktsarbeidet ble overtatt av Forsvarsbygg for en drøy uke siden, skriver advokaten på vegne av entreprenøren.