Hopp til innhold

Forstår at det blir fest på Leka i flere dager

Talspersonen for 10 øykommuner i Norge, Per Pedersen, mener KrF har gjort det rette ved å oppheve vedtaket om bruk av tvang i Leka og Bindal. Men beslutningen er omstridt og flere Høyre-politikere beklager at det blir omkamp i Stortinget.

Per Pedersen

Talsperson for 10 øykommune, Per Pedersen, som er ordfører på Træna, mener regjeringas vedtak om tvangssammenslåing av Leka har vært underlig.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Pedersen er Kristelig Folkeparti-ordfører i Træna kommune, som koordinerer samarbeidet mellom de ti øykommunene.

Han er en av mange som ringte til ordfører Per Helge Johansen på Leka for å gratulere med at det ikke blir tvangssammenslåing med Bindal, Vikna og Nærøy lengst nord i Trøndelag.

– Det var flott at det var slik det endte. Jeg har ingen problemer med å forstå at det blir fest og ståhei på Leka i mange dager, sier Pedersen.

Jan Tore Sanner etter den første prognosen

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener det er uheldig at med KrF´s beslutning så kan sårbare kommuner som Leka og Bindal få utfordringer med tjenestetilbudet fremover.

Foto: NRK

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier at med KrF´s beslutning gjennomføres kommunereformen i all hovedsak i tråd med Stortingets vedtak fra juni.

– Det er viktig at kommunene, politikere og ansatte, nå får ro til å gjennomføre kommunereformen. Det er uheldig dersom Leka og Bindal ikke blir en del av en større kommune. Dette er små sårbare kommuner som vil kunne få utfordringer med tjenestetilbudet fremover. Nå er det viktig at vi ser fremover, og at omkampens tid er forbi, sier Sanner i en epost til NRK.

Gratulerte ordføreren

Talsperson for øykommunene, Per Pedersen, sier til NRK at han aldri har forstått hvorfor Leka, som den eneste av 10 øykommuner i Norge, skulle tvinges inn i en kommunesammenslåing.

– Leka er en øykommune med lange avstander til det som ville blitt nærmeste kommunesenter. Jeg har syntes tvangsvedtaket har vært rart og underlig, sier Pedersen.

Flagget til topps i Leka

21. november blir en merkedag for øya Leka. Ordfører Per Helge Johansen heiste flagget til topps da de fikk høre at det er flertall for å slippe tvangssammenslåing med tre andre kommuner i Ytre Namdal.

Foto: Privat

Riktig av KrF å bryte med regjeringa

Nå mener han Kristelig Folkeparti har gjort det rette ved å gå imot regjeringa i denne saken.

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide og KrF har gått imot regjeringa og Venstre og stanser to av 15 tvangssammenslåinger i Norge.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– KrF var heller ikke med på tvangsvedtaket som ble gjort. Partiet meldte seg ut av samarbeidet med regjeringa og Venstre da det ble snakk om tvang. Nå har jeg vanskelig for å se at regjeringa skal komme med forslag til nye tvangssammenslåinger. Det er ikke flertall for dette i Stortinget, sier Pedersen.

Men reaksjonen har vært delte etter at KrF bestemte seg for at to av 15 tvangssammenslåinger kan reverseres.

Omstridt

Diskusjonen går også på Twitter som er lagt ut og delt på kommunaldepartementets nettside.

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold

Leder i Høyres fylkestingsgruppe i Trøndelag, Erik Fløan, liker dårlig at KrF går imot regjeringa i denne saken og mener dette er en sak som egner seg dårlig for omkamp i Stortinget.

– Det ble tatt en beslutning om kommuneinndeling i Norge, og da burde den blitt stående.

Han sier at det nå er skapt usikkerhet om hva som skjer og om det blir noe av en sammenslåing mellom de to andre kommunene Vikna og Nærøy når Leka og Bindal kan søke om reversering.

Han mener at Stortinget nå bør fatte en rask beslutning for å skape ro.

– Det er leit at det ikke er mulig å få til en slagkraftig regionkommune i Ytre Namdal som ville blitt Norges største havbrukskommune, sier lederen i Høyres fylkestingsgruppe i Trøndelag, Erik Fløan, som selv bor i Ytre Namdal.