Hopp til innhold

Forskere vil hjelpe blinde og svaksynte med å oppdage lydløse elbiler

Blinde og svaksynte fotgjengere sliter med å oppdage stillegående elbiler i trafikken. Nå vekker ny norsk forskning interesse hos internasjonal bilbransje.

Testpanelet i en SINTEF-undersøkelse lytter etter elbilstøy

PRØVER Å HØRE ELBILENE: Testpanelet lytter ivrig etter en stillegående elbil i en Sintef-undersøkelse i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Noen ganger er det umulig å vite om det kommer en elbil, særlig om det er mye støy eller vind, sier Hilde Gundersen.

Hilde Gundersen

Med på forskningsprosjekt: Hilde Gundersen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hilde er helt blind, og derfor avhengig av hørsel og førerhund for å komme seg rundt.

Å navigere i et stadig mer stille trafikkbilde har ført til flere nestenulykker for blinde og svaksynte. Selv om førerhunden er med, er det Hilde som må lytte etter biltrafikk.

Nye elbilregler neste år

Nye internasjonale krav gjør at alle nye elbiler må være utstyrt med en varsellyd som gjør det lettere for fotgjengere å høre bilen. Reglene trer i kraft neste år.

– Elbilen skal lage en konstant lyd når den kjører 20 km/t eller saktere, sier støyforsker i Sintef, Truls Berge.

Han mener de nye kravene er nødvendige for blinde og svaksynte – men mangelfulle.

– Reglene tar ikke hensyn til om hvorvidt omgivelsene er stille eller bråkete, sier Berge.

Nissan og BMW interesserte

Han forsker nå på hvordan støyende omgivelser gjør det vanskeligere å høre en elbil, og hvordan denne utfordringen kan løses.

Truls Berge, støyforsker i SINTEF

Truls Berge, støyforsker i Sintef.

Foto: SINTEF

Resultatene fra forskningen kan få innvirkning på den internasjonale bilbransjen.

– Både Nissan, General Motors, Renault og BMW har meldt sin interesse for forskningsprosjektet, sier Berge.

Fremtidens elbiler kan derfor bli utstyrt med lyd som justeres automatisk etter omgivelsene.

Forsker på «hørende» elbiler

En måte å måle denne støyen på kan være å produsere elbiler med utvendige mikrofoner, mener Berge. På denne måten skal det bli lettere for blinde og svaksynte å oppfatte elektriske kjøretøy.

– I Norge har vi verdens høyeste tetthet av elbiler, så det er naturlig at elbilprodusentene ser til oss når det gjelder forskning på trafikksikkerhet, forteller Berge.

Elbilforeningen er skeptiske

Elbilforeningen i Norge er på sin side skeptiske til en konstant varsellyd på elektriske kjøretøy.

– Vi mener det må være et overordnet mål å redusere støy fra veitrafikken til et minimum. Kravet om varsellyd gjør at det blir vanskeligere å nå dette målet, mener Ståle Frydenlund i Norsk Elbilforening.

Han foreslår i stedet andre løsninger med sensorer på bilen som oppdager objekter.

– En slik løsning kan også være områdebasert, ved at varsellyd på bilen kun aktiveres automatisk i særlig tett befolkede områder. Dette er bedre enn en kontinuerlig kakofoni av lyder, sier Frydenlund.

Hilde Gundersen, som er blind, forstår at det ikke er ønskelig å øke støyen fra stillegående kjøretøy.

– Men man må også tenke på sikkerheten til de som skal ferdes rundt, sier Gundersen.

En høyttaler er plassert på en elbil for å gi forskjellige typer støy

En høyttaler er plassert på en elbil for å teste ulike nivåer av varsellyd. Bak testpanelet er det satt opp høyttalere for å simulere støyende omgivelser.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK