Forsinka tog

På Nordlandsbanen og Trønderbanen vil det bli forsinkelser utover formiddagen p.g.a. en ødelagt sporveksel ved Ronglan. Stasjonen brukes til kryssing for motgående tog. Det er foreløpig uvisst hvor store forsinkelsene blir, opplyser togleder i Trondheim.