Hopp til innhold

For lav aldersgrense for førerkort

Unge bilførere skiller seg ut i statistikken over skader i trafikken. Det mest effektive tiltaket for å redusere antallet ulykker på norske veger er å heve aldersgrensa på førerkortet.

Førerkort
Foto: Camilla Bilstad / NRK

Det mener seniorforsker i transportsikkerhet ved Sintef, Dagfinn Moe.

- Ideelt sett burde aldersgrensa for førerkortet, i hvert fall den fulle frihet til å kjøre bil, være et sted mellom 23 og 25 år, mener Moe.

Han forsker på å forstå kjøreatferd, og hvorfor ungdom kjører som de gjør. Han går langt i å forklare råkjøringa blant unge menn som en naturlov, og er ikke i tvil om at den beste løsningen er å heve aldersgrensa for førerkortet.

- De er for umodne

- De unge bilførerne er umodne. Det kan høres litt banalt ut, men det er et viktig moment. Ungdom klarer ikke å trekke konsekvensene av egne handlinger, uttaler Moe.

Stadig flere skades i trafikkulykker, det viser ei undersøkelse Statistisk Sentralbyrå har gjort for første halvår.

I Trøndelagsfylkene er økningen på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Unge menn er verst

Fungerende sjef i Utrykningspolitiet, Roar Larsen, ser det samme som Dagfinn Moe; nemlig at unge menn skiller seg ut negativt i denne statistikken.

– Det er dessverre unge menn, mellom 18 og 25 år.

Sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet er helt klar. Blir farten redusert, går tallet på ulykker eller skader ned i 95 prosent av tilfellene. Utrykningspolitiet holder fast på at sivile kontroller er det viktigste middelet i kampen mot unge råkjørere.

- I dag er det slik at de sivile patruljene beslager 50 prosent flere førerkort enn de uniformerte, sier Roar Larsen, fungerende sjef i UP.