Hopp til innhold

Vannet stiger fortsatt

Levangerelva har gått over sine bredder, deler av Nordlandsbanen er stengt på grunn av flom og ras. Jernbaneverket melder at elva fortsatt stiger.

Ole Martin Sæterhaug i Levanger sentrum.

Ole Martin Sæterhaug har fått vann i kjelleren. I bakgrunnen ser vi Halsanveien som er fullstending oversvømmet.

Foto: Tor Aage Hansen
Flom i Levanger

Halsanveien onsdag ettermiddag.

Foto: Tor Aage Hansen
Flom Nordlandsbanen

Flommen i Levangerelva stenger togtrafikken mellom Skogn og Levanger på Nordlandsbanen.

Foto: Ole Johan Ramfjord / NRK

– Det er fortsatt mye vann, og det stiger, sier pressevakt Kjell Bakken i Jernbaneverket til NRK ved 19-tida.

Våt ettermiddag

Ved 16-tiden strømmet vann inn i Levanger sentrum og deler av Halsanveien står under vann.

– Det er Levangerelva som har flommet godt over sine bredder, sier Bjørn Sandvik, ingeniør i kommunalteknisk avdeling i Levanger til NRK.

En vei er stengt, andre har vært like ved å bli avsperret. I tillegg kan det være fare for at enkelte får vann i kjellerne sine.

– Spesielt i Halsanveien og i nærheten av elva, sier Sandvik.

Parkeringsplassen på Løvåstomta står under vann.

Flom og ras stanser tog

Flommen skaper store problemer for togtrafikken på deler av Nordlandsbanen.

Onsdag ettermiddag ble togtrafikken stengt mellom Levanger og Skogn fordi elva oversvømmer sporet like sør for Levanger stasjon. Passasjerene fraktes med buss.

Ved 20-tiden var strekningen fortsatt stengt, sier pressevakt Kjell Bakken i Jernbaneverket til NRK.

Vannet har også skapt tekniske problemer ved stasjonsanlegget i Levanger.

Ved 16.30-tiden ble meldt om et ras ved Jernbanen mellom Åsen og Langstein. Dette gjør at togtrafikken nå er stengt på hele strekningen mellom Levanger og Stjørdal.

Folk fra Jernbaneverket har sjekket sporet uten å finne noe galt, Kjell Bakken sier de skal visitere strekningen en gang til.

Stengte veier

Ved 18-tiden var tre fylkesveier i Nord-Trøndelag stengt på grunn av flom. Dette er Fv 120 Markabygd - Mølnå, Fv 170 Lein - Skurset og Fv 491 Fjell - Jøssund.

Klokka 19 ble Fv 173 Fleskhus - Verdal stengt ved Yssedalen, også det på grunn av flommen. På samme tid ble Fv 120 åpnet.

I tillegg er det redusert framkommelighetpå E14, melder Statens vegvesen.

Mye nedbør

Store nedbørsmengder har ført til at vannføringen i de fleste vassdragene i Trøndelag har økt iløpet av onsdag ettermiddag. Det har ført til at NVE har utstedt flomvarsel i Trøndelag.

– Vannet er raskt på vei opp i vassdragene nordover fra Trondheim mot Steinkjer. Det er her det største trykket kommer, sier senioringeniør i NVE, Harald Viken til NRK.

Økt risiko for jordskred

Mye vann i bakken kombinert med mye nedbør gir økt risiko for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs elver og bekker med stor vannføring.

– Vi har ikke fått melding om noen større skred, og vi håper vi slipper unna kvikkleireskred, sier Viken.

5-års flom

Det er fortsatt meldt om en god del regn de neste dagene.

– Det kan bli en 5-års flom i enkelte vassdrag, sier Viken i NVE.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.