NRK Meny
Normal

Sliter med å stoppe bakteriesmitte

Det er oppdaget seks nye tilfeller av VRE-smitte ved Orkdal sjukehus. Til sammen har 25 personer i Trøndelag blitt smittet av bakterien som kan føre til alvorlige infeksjoner.

Orkdal sjukehus

Alle pasienter som blir overført videre fra Orkdal sjukehus blir for tiden sjekket for VRE-smitte. Bakterien som sprer seg mellom enkelte pasienter tåler antibiotikabehandling og kan føre til infeksjoner.

Foto: NRK

– Det er bekymringsfullt at det dukker opp seks nye tilfeller, sier smittevernoverlege Andreas Radtke.

Vankomycinresistente enterokokker (VRE) har gått fra pasient til pasient ved Orkdal sjukehus siden januar.

St. Olavs Hospital har gjort flere forsøk på å stoppe smitten, men likevel fortsetter bakterien å spre seg.

– Per i dag screenes alle pasienter som overflyttes fra Orkdal til Øya for mulig smitte, og vi undersøker også pasienter som overflyttes fra St. Olav til andre helseinstitusjoner, eksempelvis i kommunene, forteller smittevernoverlegen.

Pasienter som har fått påvist smitten har blitt isolert, og i tillegg er det innført ekstra hygieniske tiltak.

Kan føre til infeksjoner

Enterokokker er helt vanlig i tarmen vår, men varianten som nå sprer seg mellom St. Olavs pasienter er motstandsdyktig mot antibiotika og kan i verste fall utvikle seg til en alvorlig infeksjon.

For å bli kvitt bakterien ved en slik infeksjon, må legene bruke spesielle typer antibiotika i behandlingen.

Men de aller fleste med smitten vil ikke merke at de har den, og så langt har ikke bakterien ført til alvorlige tilfeller ved Orkdal sjukehus, opplyser Radtke.

– Håper å kunne drive den tilbake

I forrige uke ble 129 pasienter screenet, og sykehuset vil fortsette med tiltakene til de får kontroll over utbruddet.

– Den smitten vi snakker om her er i de aller fleste tilfellene ikke av betydning for pasienten. Men vi ser jo at bakterien hopper fra pasient til pasient, og det betyr at vi på et eller annet vis ikke har kontroll over smitten her på huset, sier smittevernoverlegen til NRK.

Frem til 2009 var VRE uvanlig i Norge, og den kan være vanskelig å bli kvitt dersom den får etablere seg i sykehusmiljøet.

Haukeland er et av sykehusene som tidligere har kjempet mot et slikt bakterieutbrudd. Legene på Orkdal sjukehus har de god tro på at de skal vinne kampen mot VRE-smitten.

– Vi har oppdaget den på et relativt tidlig tidspunkt og håper å kunne bli helt ferdig med den om noen måneders tid. Så langt vi kan se er den relativt begrenset ennå, og vi håper at vi klarer å drive den tilbake med tiltakene som vi har satt i gang.