Flere lovbrudd ved sykeheimer

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført omfattende tilsyn med 14 sykehjem i ti kommuner i Trøndelag. Tilsynet fant flere lovbrudd som for ekspempel mangelfulle planer for å forebygge og håndtere smitte av infeksjoner. – Det er alvorlig at vi i fire av ti undersøkte kommuner finner brudd på kravet til forsvarlighet i tjenestene, sier fylkeslege Jan Vaage.