Hopp til innhold

Fergepassasjerer har betalt 300.000 for mye

Trafikanter på Flakk-Rørvik-sambandet har blitt dobbeltfakturert 2650 ganger i år. Selskapet BT Signaal innrømmer feilen og lover å betale tilbake penger til alle som er rammet.

Mange timer med venting på ferga mellom Flakk og Rørvik

HAR BETALT 300.000 FOR MYE: Selskapet BT Signaal, som krever inn bompenger gjennom autopass-systemet, innrømmer at de hittil har funnet 2650 dobbeltfaktureringer for i år, og de arbeider med å gjennomgå dataene bakover i tid.

Foto: Henrik Sundgård

Etter mange klager fra bilførere om overfaktureringer, legger innkreverselskapet seg helt flat.

BT Signaal (tidligere Bro- og tunnelselskapet) innrømmer at autopass-kunder har blitt belastet feil ved passeringer på fergeleiet, etter at de gjorde dataendringer våren 2016.

– Vi beklager dette på det sterkeste, spesielt at omfanget var så stort. Det er snakk om dobbelt- og feilbelastninger for rundt 300.000 kroner i 2017, sier administrerende direktør i BT Signaal, Vidar Raa, til NRK.

2650 dobbeltfaktureringer for 300.000

Mandag innkalte Sør-Trøndelag fylkeskommune til et møte hvor BT Signaal, Statens vegvesen, Vegamot, Fjord1 og Fosen pendlerforening deltok.

Innkreverselskapet fortalte at de hittil har funnet 2650 dobbeltfaktureringer i år, og de arbeider med å gjennomgå dataene bakover i tid.

– Beløpet overføres tilbake til de kundene som er blitt utsatt. Nå arbeider vi med å sjekke om dette også har skjedd i 2016. Vi gjør alt vi kan for å rette opp og sørge for at feilene ikke skal skje igjen, sier Raa.

– Men kan dere utelukke at det ikke har skjedd dobbeltbelastninger også før 2016?

– Nei, det kan jeg ikke. Men det er lite sannsynlig. Da hadde vi nok fått tilbakemeldinger fra våre kunder da.

Rasende pendlere

Harald Fagervold

FORBANNET: Leder i Fosen pendlerforening, Harald Fagervold.

Foto: Pensjonistpartiet

Leder i Fosen pendlerforening, Harald Fagervold, har fått tilbakemeldinger fra rasende pendlere som føler seg lurt når de har tatt en nærmere sjekk av fakturautskrifter.

Der har de oppdaget at de har blitt dobbeltbelastet flere ganger, uten å være klar over det, når de har kjørt ombord på ferga. Autopass-brikkene har i mange tilfeller blitt registrert flere ganger med få sekunders mellomrom.

Selv oppdaget Fagerberg i høst flere feil og dobbeltbelastninger på sin faktura.

– Jeg er fornøyd med at alle som er blitt feilbelastet skal få tilbakebetalt sine penger, sier Fagervold til NRK.

Fagervold har fått tilbakemeldinger fra reisende som forteller om alt fra dobbeltfaktureringer til fakturering av bil med tilhenger – selv om bilen verken hadde krok eller tilhenger.

Utskrift av passeringer, Harald Fagervold

FEILREGISTRERINGER: Harald Fagervold har tatt utskrifter og fulgt nøye med i høst. Han oppdaget mange feil.

Foto: Privat

Feil lengde på biler

Daglig leder i Dahle transport, Rune Dahle, har opplevd feil lengdemåling av sine firmabiler, og dermed dyrere passeringer. Målingen foregår automatisk med laser.

– Jeg skjønner ikke hvordan det går til. På den ene bilen har det vært 16 feilmålinger bare det siste halvåret. Det koster, sier Dahle til NRK.

– Dette mistenker jeg kan ha foregått også før 2016. Men jeg håper de følger opp både dobbeltbelastningene og feilmålingene nå, sier Fagervold.

Alvorlig problem

Samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Oddveig Kipperberg, har det overordnede ansvaret for fergesambandet.

Hun mener feilene som har blitt avdekt svekker troverdigheten til bompengeordningen.

– Det jobbes nå med å finne hva som har vært feil på Flakk-Rørvik-sambandet, og andre fergesamband hvor dette kan ha skjedd. Men jeg vil understreke at vi ikke har noen grunn å tro at det er et stort omfang, sier Kipperberg til NRK.

Oddveig Kipperberg, samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune

ET ALVORLIG PROBLEM: Samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Oddveig Kipperberg.

Foto: Helene Solheim / NRK

NRK anbefaler