Hopp til innhold

Femdobling av lakselus utenfor Frøya

Mengden lakselus er bortimot femdoblet på ett år i Sør-Trøndelag. – Situasjonen er alvorlig, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet.

Lakselus
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Den verst rammede fisken skal være slaktet i løpet av september, sier regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen.

Undersøkelsen i september viser at det totalt er 6,4 lus for hver oppdrettsfisk. For ett år siden var tallet 1,3.

Røthe Knudtsen mener dette er ille.

– Enkelte lokaliteter har uakseptable mengder lus.

– Et lusenivå vi ikke har sett tidligere.

Mattilsynet konsentrert aktiviteten til Frøya og Hitra. Spesielt hvor det står fisk som skal slaktes før jul i merdene. Med andre ord, godt voksen fisk. Det er også på dette tidspunktet fisken kan ha mest lus.

– Størrelsen på fisken i merdene er en viktig årsak til at Sør-Trøndelag kommer verst ut med lus nå, sier Røthe Knudtsen.

– Vi kan bekrefte at det er en krevende situasjon som har oppstått på grunn av en utvikling i lusenivå vi ikke har sett tidligere, uttaler administrerende direktør Asle Rønning i Måsøval Fiskeoppdrett til intrafish.no.

Han understreker at de slakter fisken så snart som rå er.

Store tap

Hvor mange millioner kroner oppdretterne taper, er det ikke lett å finne konkrete svar på, men det merkes når de må slakte og selge fisk som kunne blitt langt tyngre om de hadde fått gå i fred merdene ei stund til.

– Det er svært store tap for oppdretterne, sier Røthe Knudsen.

En ting er salgsinntektene. En annet er kostnadene til utstyr som skal til for å ta seg av dette. Nå må mye fisk opp av merdene og slaktes samtidig. Og merdene må tømmes helt og settes i karantene i en periode.

– Vi må forutsette at selskapene har oppmerksomhet mot dette. At de følger opp og slakter all fisk som får mer lus enn grenseverdiene, sier Røthe Knudtsen.

Årsaken er laksens helse og ikke minst faren for spredning.

Laks i mære

– Vi vet ikke ennå om de nye avlusningsmetodene er effektive nok, påpeker regiondirektør i Mattilsynet

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Krevende tider

I august kunne vi melde at lusetallene var på vei nedover i deler av landet og at oppdrettsnæringa øynet kontroll over lakselusa. Røthe Knudtsen vil ikke konkludere noe ennå før de endelige tallene foreligger.

– Det er vanskelig å sammenligne år for år fordi de lokale forholdene kan være så forskjellige, men det vi ser er at oppdretterne har gått over til å fjerne lakselusa med andre metoder enn medikamenter.

Dette krever nye rutiner for oppdretterne.

– Det er for tidlig å si om disse metodene er effektive nok, sier Røthe Knudtsen.

Han peker på at mekanisk rensing krever riktig utstyr og erfaring og det sliter på fisken. Men å få redusert luseangrepene er viktig for alle parter.

– Uten kontroll på lusa blir det ingen mulighet for vekst i produksjonen, sier Røthe Knudtsen.