Tall på lakselus går nedover

Oppdrettsnæringa er i ferd med å gjenvinne kontrollen mot lakselusa. Det har gitt sterk vekst i leverandørindustrien for avlusning.

Lakselus

MINDRE: Oppdrettsnæringen har tatt tak, og lakselusen har blitt mye mindre siden i fjor.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Etter at det i fjor på denne tida var ekstremt mye lus på laksen på Nordmøre, er oppdretterne i ferd med å få tilbake kontrollen.

– Lusetallene går nå ned, i en periode de bruker å gå opp, forteller lakseanalytiker Jan Erik Øksenvåg i Kontali Analyse.

Han gir ros til næringen for å ha satset mye på forebygging.

– Oppdretterne har jobbet hardt med å holde nivået nede. På den tiden her i fjor gikk lusenivået opp, og den hadde noen store utfordringer. Nå ser det mye bedre ut, så all ære til oppdretterne så langt, sier Øksenvåg.

Store investeringer i lusebekjempelse

Med fjorårets høye lusenivå, har oppdrettsnæringen investert mye i lusebekjempelse og forebygging. Det har blitt beregnet at det har blitt brukt fem milliarder kroner i 2015.

Oppdrettsanlegg

Flere oppdrettsanlegg har gjort store investeringer innen avlusning. Mange har redusert produksjonen.

Foto: Norsk Havbrukssenter/Flickr

Nå blir det brukt mekanisk avlusning, spyling og ferskvann for avlusning.

– Det er selvfølgelig en risiko for fisken når man behandler lus. Håndtering av fisk kan være risikabelt, men det ser bra ut nå, sier Øksenvåg.

Stranda Prolog på Averøy, som leverer avanserte systemer for blant annet avlusing i oppdrettsektoren, har opplevd sterk økning i etterspørselen.

– I fjor opplevde vi mer enn dobbel omsetning. I år fortsatte vi veksten i produksjonen, men i omsetning så vil ikke veksten bli så stor i år. I år er det mindre innkjøp, sier daglig leder Klaus Hoseth.

Sammenheng med redusert produksjon

De lave lusenivåene kan ha en sammenheng med at flere oppdrettsanlegg måtte redusere produksjonen.

– På Nordmøre har det vært mindre fisk i år, og det har nok vært medvirkende. For andre deler av fylket, og i landet, så ser det ut til at de har klart å håndtere lusen på de samme fiskenivåene som har vært.

Hos Stranda Prolog har den store etterspørselen etter avlusningsapparater gjort at bedriften har økt antall ansatte, fra 23 til 60.

– Det vi ser er at næringen er god, og den tjener gode penger. Horisonten ser bra ut, men det er også krevende for kundene våre å kjøpe inn mer. Det kan plutselig bli en rolig måned her, så det er vi litt spente på, sier Hoseth.