Hopp til innhold

Fem tips til førsteklassingens foreldre

Det er straks skolestart, noe som er spesielt spennende for dem som skal begynne i første klasse. Professor i pedagogikk, May Britt Drugli, gir viktige tips til skolestarterens foreldre.

Første skoledag

Å framsnakke skolen er viktig, særlig hvis foreldrene selv har negative skoleerfaringer, sier NTNU-professor May Britt Drugli.

Foto: Colourbox.com

May Britt Drugli, professor ved NTNU

May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved NTNU.

Foto: NTNU

May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved NTNU med lærer-elev-relasjonen i barnehage og skole som spesialfelt. Hun har også forsket på psykisk helse i barnehage og skole samt på barn med adferdsvansker.

Drugli mener foreldrene kan og skal være viktige for hvordan 6-åringens møte med skolen blir, og gir følgende råd:

LES: Foreldre punger ut før skolestart

1. Snakk positivt om skolen

Det beste foreldre kan gjøre for en skolestarter er å vise et positivt engasjement for det å begynne på skolen - og senere for det å gå på skolen, mener Drugli.

Skolebarn

Høstens skolestart er ekstra spennende for 6-åringene.

Foto: Monkey Business Images / colourbox.com

– Det innebærer å snakke positivt om skolen, lærerne og medelevene og vise interesse for det barnet opplever på skolen, både faglig og sosialt. Det bør også settes av faste tider til lekser og man bør være i nærheten og vise interesse når barnet gjør leksene.

– Hvis barnet har vansker med å komme i gang med og konsenterere seg om leksene er det viktig at foreldrene setter seg ned og er der for barnet. Men foreldrene bør også vise interesse for det de selvhjulpne barna gjør. Ingen ting betyr mer for barn en foreldrenes enagsjement og anerkjennelse, sier hun.

LES: – Media skremmer før skolestart

2. Gi barna tid og rom

– Foreldrene kjenner sine barn godt og bør gi barnet den støtten de mener barnet trenger før og etter skolestart. Barn som gruer seg til å gå på skolen må få rom og tid til å forklare hva de gruer seg for, slik at foreldrene kan ta gode valg for å støtte barnet sitt, sier professoren.

Elev og lærer

Hvis barnet gruer veldig til skolestart bør man snakke med læreren om det.

Foto: Monkey Business Images / colourbox.com

Hun mener man ikke bør bagatellisere barns usikkerhet eller bekymring, men ta den på alvor og møte den. Kanskje er det noe foreldrene kan svare på selv, kanskje er det noe de kan øve på hjemme på forhånd.

– Men det kan også være at foreldrene bør snakke med læreren, slik at barnet kan få nødvendig støtte av han eller henne. Det er viktig å ta barnet på alvor, slik at det å begynne på skolen blir en positiv opplevelse. Barn som gruer seg eller har bekymringer trenger å oppleve at foreldene og læreren sammen vil hjelpe og støtte barnet.

3. Snakk med læreren

Foreldre bør ha lav terskel på på å kontakte læreren når de har spørsmål vedrørende skolen eller eget barn.

– Foreldre og lærer skal nå være sammen om å fremme barnets utvikling og da er et positivt samarbeid viktig. Foreldrene har mye kunnskap om eget barn og læreren kan ha stor nytte av denne for å forstå barnet best mulig, sier Drugli.

Skolestart

På skolen kan ikke hvert barn alltid få den oppmerksomheten som foreldrene mener barnet trenger.

Foto: Rømteland, Odd / Odd Rømteland/NRK

Hun understreker at i overgangen til å begynne på skolen er ingen spørsmål for små eller ubetydelige.

– Samtidig er det viktig at foreldre husker at på skolen er barnet en del av en stor gruppe elever som læreren har ansvar for. Det betyr at hvert barn ikke nødvendigvis kan få akkurat den oppmerksomheten som hver forelder tenker at eget barn trenger. Gode samtaler mellom foreldre og lærer vil bidra til å avklare forventninger og oppklare eventuelle problemer

LES: Niåring ble sykemeldt etter mobbing

4. Ikke overfør egne, negative erfaringer

Drugli mener foreldre generelt bør framsnakke skolen og lærerne og være interessert i barnets erfaringer på skolen, fordi det skaper positive ringvirkninger. Dette er særlig viktig hvis de selv har negative skoleerfaringer.

– Ikke overfør disse til barnet. Men samtidig må foreldrene ta på største alvor hvis barnet på en eller annen måte viser at de har negative tanker om skolestarten. Da må de sette seg ned, finne ut hva dette er og hvordan man kan løse barnets spørsmål eller problemer.

LES: Slik fester du det perfekte bokbindet

Familiemiddag i hagen

Drugli foreslår å markere første skoledag som en begivenhet.

Foto: Lev Dolgachov / colourbox.com

5. Feir første skoledag

– Første skoledag bør feires i familien som en stor begivenhet, der barnet er i sentrum. Dette er en viktig overgang i barnets liv, og det bør markeres i form av ekstra oppmerksomhet, yndlingsmiddag eller liknende, sier Drugli.

Hun foreslår til slutt at man forbereder alt dagen før, som å legge frem det barnet skal ha på og ha med. Slik slipper barnet å ta valg om morgenen, når spenningsnivået ofte er høyt.

Henter barn på skolen
Foto: Kzenon / colourbox.com