Få menn på krisesenter

Få menn oppsøker norske krisesentre, selv om de også utsettes for vold.

Menn på krisesentre

Fortsatt er det få menn som benytter seg av tilbudet de kan få ved norske krisesentre.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Etter at kommunene overtok mange krisesentre, er de også åpne for menn.

To menn innom

– Men det er ikke mange som har benyttet seg av tilbudet, sier Hilde Rosenberg, som er daglig leder ved krisenteret i Trondheim.

Så langt i år har to menn vært inne på krisenteret i Trondheim.

– Derimot er det en del menn som ringer oss for å få råd i forskjellige sammenhenger. Jeg tror menn regner det som litt skammelig å innrømme at man kanskje er utsatt for vold fra en man har brydd seg om.

– Det er nok et like stort tabu for menn som det var for kvinner tidligere. Vi vet at for kvinner er ikke terskelen lenger så høy som den var før, sier Rosenberg.

Ingen i Orkdal

Ved krisesenteret for Orkdal og Omegn har de ikke hatt en eneste mann innenfor dørene. Daglig leder, Audhild Øyås, tror noe av årsaken kan være at tilbudet ikke er godt nok kjent.

– Tilbudet er kanskje ikke godet nok kjent blant menn. Det tar nok noen år å få dette kjent i markedet, tror hun.

Også daglig leder ved krisesentret i Trondheim, Hilde Rosenberg, tror det kan være en årsak til at det er så få menn innom.

– Kommunen ble for tre år siden pålagt å drive dette tilbudet for alle innbyggerne. Vi har laget en brosjyre og vi har vært i media om tilbudet til menn. I tillegg har vi et godt samarbeid med helse- og omsorgsetaten, sier hun.